Archiwum | Sandie Freed RSS feed for this section

Sandie Freed – Bitwa się Zaostrza

5 Wrz

 

Od Steve’a Shultza:

To kolejne wspaniałe słowo Sandie Freed na tę godzinę. Wróg poluje na nas jak nigdy dotąd. Kłamie i na każdym kroku zasiewa w nas ziarna lęku i zwątpienia. To mówi mi, że on chwyta się ostatniej deski ratunku, ponieważ wie, że jego czas jest krótki. Bóg przychodzi ze wspaniałym przełomem… zaczekaj i oglądaj Jego wejście.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Sandie Freed

Bitwa się Zaostrza

W tych niepewnych czasach przychodzi pokusa, żeby uwierzyć, że Bóg tak naprawdę nie troszczy się o nasze wyzwania. Zauważyłeś, że użyłam słowa „pokusa”? Użyłam tego słowa celowo, ponieważ wróg – kusiciel, szuka okazji, żeby nas zwieść, żebyśmy uwierzyli, że Bóg nas opuścił, czy też nie wypełni swoich obietnic. I ten kusiciel obrał sobie za cel nasz system wierzenia szczególnie w czasach kryzysu, żeby nas całkowicie pogrążyć. Bądź pewien, że w tym sezonie będzie nadal umieszczał przed nami różne pokusy. Każda pokusa ma odciągnąć nas od Boga i wypełnienia Jego planów w naszym życiu.

Drogi Wierzący, musimy pamiętać, że wróg zawsze miał plan malowania fałszywego obrazu Boga. Inaczej mówiąc, kusiciel kusi nas myślami, że Bóg nie jest Tym, Kim jest naprawdę! Przykładem tego są słowa, które szatan ci podpowiada: „Bóg dla ciebie nic nie zrobi.” Albo „Bóg wcale się nie troszczy o ciebie.” A oto pierwsza pokusa, czyli debiut naszego wroga mówiącego Ewie: „Czy Bóg powiedział…?”

Nawet nie próbuję liczyć ile razy kusiciel nakłonił mnie, aby posłuchać jego kłamstw dotyczących Bożej wierności. Przez parę ostatnich dni musiałam zaglądać do moich proroczych obietnic, które mam zapisane, przeczytać je, a następnie powstać i wyznawać je. Tym razem wyznawanie było przypominaniem diabłu o moich proroczych obietnicach, a także rozpalało na nowo moją wiarę i powodowało jej wzrost.

To bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że jeśli wierzymy w te kłamstwa wroga odnośnie Bożej wierności, to w rzeczywistości oddajemy pokłon „fałszywemu obrazowi.” Pamiętaj, Bóg mówi, żeby się nie kłaniać rzeźbionym obrazom (fałszywemu bogu) (zobacz Wyjścia 20:4-5). To nie jest ograniczone jedynie do bożka wykonanego ludzką ręką, ale dotyczy także „obrazu” Boga, który nie jest Biblijny. Inaczej mówiąc, jeśli wierzymy, że Bóg nie jest naszym prawdziwym Zaopatrzycielem, to kłaniamy się fałszywemu obrazowi Boga. A kiedy wierzymy, że Bóg tak naprawdę nie troszczy się o naszą sytuację, to jest to inna forma oddawania pokłonu kłamstwom na temat Boga. Umiłowani, musimy strzec naszych serc i umysłów w tym sezonie.

Bóg Zawsze Będzie Nas Prowadzić

Bez względu na to, jak to wygląda w wymiarze naturalnym, Bóg zawsze dąży do tego, żeby nas prowadzić. Uświadomiłam to sobie, kiedy byliśmy kuszeni, że Bóg nas opuścił – ale to jest kompletne kłamstwo odnośnie Bożej wierności. Jesteśmy łatwym łupem dla kusiciela i oskarżyciela, kiedy zaczynamy się wahać w wierze odnośnie Bożych obietnic w przymierzu. Powtórzonego Prawa 7:9 przypomina nam, że Boża miłość razem z Jego miłosierdziem zapewnia nas, że On jest wierny i dochowuje przymierza z nami:

„A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.”

Ze względu na Jego obietnice przymierza wobec nas, On będzie czuwał nad swoim Słowem, aby je wypełnić. Pamiętasz, co powiedział do Jeremiasza? Kiedy Jeremiasz ujrzał w pełni swoją przyszłość, Bóg odpowiedział Jeremiaszowi, że widzi prawidłowo, i że „…Ja czuwam nad swoim słowem, aby je wypełnić.” (Jeremiasz 1:12). To słowo czuwam jest hebrajskim słowem שֹׁקֵד szokad i oznacza, że Bóg jest w stanie „alarmu” i „nie śpi”, ale stale „się rozgląda” i spieszy, żeby wypełnić swoje Słowo dla nas! Łał! To bardzo zachęcające, kiedy uświadamiamy sobie, iż służymy Bogu, który nigdy nie śpi, ani nie drzemie, żeby zapewnić nas o naszej ochronie w przymierzu!

Bóg chce nas prowadzić – tak naprawdę Bóg zobowiązał się wiernie nas prowadzić. Dawid, król, który był w przymierzu z Bogiem i rozumiał Bożą wierność, napisał w Psalmie 5:9 „Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich wyrównaj przede mną drogę twoją!” Drodzy Wierzący, ponieważ walczymy z naszym wrogiem – oskarżycielem i kusicielem – przeciwko tak silnej opozycji jak w tych czasach, Bóg jeszcze bardziej zobowiązał się nas prowadzić i doprowadzić nas do naszej przyszłości!

Ja zobowiązałam się ujawnić działania oskarżyciela. Poświęciłam temu całą moją nową książkę Silencing the Accuser; Eight Lies Satan Uses Against Christians (Uciszanie Oskarżyciela; Osiem Kłamstw, Których Szatan Używa Przeciwko Chrześcijanom), która dotyczy kłamstw naszego wroga. Jeśli jesteś zniechęcony i kuszony, żeby uwierzyć, iż Boga nie obchodzi twoja sytuacja, na pewno zostaniesz zachęcony przez tę książkę. Wiem, że ja sama byłam kuszona, żeby uwierzyć, iż moja przyszłość jest beznadziejna, a okoliczności nigdy się nie zmienią. Ale ten rodzaj myślenia to kłamstwo. Wiem, że ty, podobnie jak ja, nigdy nie pragnąłeś oddawać pokłonu fałszywemu obrazowi odnośnie wierności Boga.

On Nadal Nas Pragnie!

Jednym z kłamstw, jakich używa oskarżyciel, żeby nas zniechęcić jest: „Namieszałeś tak bardzo, że dane ci obietnice są nieważne.” Albo może byłeś kuszony takim kłamstwem: „Z powodu tego, że wątpiłeś, rozminąłeś się z czasem twojego błogosławieństwa.” Bóg wie jak odkupić czas! Nie popadaj w rozpacz dlatego, że zachwiała się twoja wiara. Musimy pamiętać, że Bóg z nas nigdy nie rezygnuje. On nie siedzi na swoim tronie i nie czeka, aż zrobimy coś złego, żeby nas ukarać! Nie! On wyczekuje z utęsknieniem okazji, żeby nas „ujrzeć” we właściwy sposób i nas pobłogosławić! I to jest ważne, żebyś ty też to „zobaczył”. Proś Pana, żeby cię teraz dotknął i dodał ci wiary. On oczekuje, że do Niego zawołasz i poprosisz, żeby Jego obecność zneutralizowała każdą cząstkę zwątpienia i niewiary.

Jest wiele Biblijnych fragmentów, które ogłaszają Bożą wierność. Ale pozwól, że zakończę tym zachęcającym wersetem:

„Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!” (Psalm 31:4).

Modlę się, żebyś to zauważył: Ze względu na swoje imię On będzie nas prowadził i wiódł. Inaczej mówiąc, Jego imię to Ten, Który Jest! Jego imię maluje obraz Jego wierności i stwarza „obraz” Jego wierności w naszym umyśle. Czy możesz „ujrzeć” Go jako wiernego Boga? Czy możesz „zobaczyć” jak stale dąży do tego, żeby cię prowadzić? Jeśli możesz to „zobaczyć”, to stawisz opór zwątpieniu i niewierze, które próbują ukraść twoją przyszłość!

Pozwól, że pomodlę się za ciebie:

Ojcze, jestem wdzięczna za możliwość usługiwania prawdą i życiem tym, którzy mają uszy, aby słuchać. Modlę się, żebyś nadal zasiewał ziarna Królestwa w sercach Twoich dzieci. Ojcze, modlę się o tych, którzy z powodu rozczarowania i trudności zatwardzili swoje serca na Twoje prawdy, dziękuję Ci z góry za to, że wyciągniesz ich z niewiary i zwątpienia, a wprowadzisz w sezon nadziei i spełnienia. Chociaż troski tego świata próbowały zadusić ziarna życia, ja dziękuję Ci za to Słowo Życia, które dotyka każdego serca, aby wiara mogła zostać odbudowana. Modlę się, żeby Twoje dzieci mogły ujrzeć Twoją wierność i Twoje zobowiązanie do pragnienia nas ze względu na Twoją sprawiedliwość. Gromię oskarżyciela i kusiciela i rozkazuję, żeby wróg wypuścił tych, których trzymał w niewoli. Panie, dziękuję Ci za uwolnienie każdego więźnia spętanego przez zwątpienie i niewiarę. W imieniu Jezusa. Amen.

Jak zawsze, trwam w modlitwie o ciebie i przynoszę cię przed tron Ojca,

Sandie Freed
Zion Ministries
Email: zionministries1@sbcglobal.net

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net