Archiwum | Patricia King RSS feed for this section

Patricia King – Słowo Prorocze – Bóg Mówi: „Pamiętaj o Moich Obietnicach w Roku 2015”

3 Sty

 

tęczaMój mąż i ja odbyliśmy ostatnio rejs, podczas którego widzieliśmy trzy tęcze jednocześnie, a nasz okręt przez nie przepłynął. Mój mąż i ja siedzieliśmy przy stoliku tuż przy oknie i widzieliśmy to wyraźnie. Koniec tęczy był dokładnie na lewo od nas, a tęcza biegła ponad statkiem. Co za znak!

Przez ten znak Pan przemówił do mnie odnośnie roku 2015 i powiedział:

„Ten nadchodzący rok jest rokiem pamiętania o Moich obietnicach, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie – Moje obietnice są pewne i spełnią się dla tych, którzy wierzą.

„Zgiełk, potrząsanie i zamęt wypełnią ziemię, a Słowo i drogi Boże staną się wyzwaniem na wielu frontach. Ale ci, którzy stoją na Moim Słowie i żyją Moimi obietnicami – zostaną pobłogosławieni ponad miarę.

„Zapraszam cię do podjęcia ważnej decyzji, aby żyć JEDYNIE Moim Słowem i obietnicami. Jeśli wybierzesz ten kierunek, wprowadzę cię do miejsca obfitości i będziesz bezpieczny i błogosławiony pośród dni złych. Zaprowadzę cię na pola, które są białe na żniwo. Wprowadzę cię do miejsca owocowania.

„Twoje życie jest w Moich rękach. Ja jestem Kapitanem twojego statku i Ja przeprowadzę cię przez kanał obietnic do miejsca chwały. Pamiętaj o Moich obietnicach w roku 2015.”

2 Piotra 1:2-4 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Kierunki Modlitwy na Rok 2015:

  1. modlitwaMódl się, żeby Ciało Chrystusa poddało się Bogu i Jego drogom w roku 2015.
  2. Módl się, żeby wierzący pamiętali o obietnicach, które Bóg im dał, rozmyślali nad nimi i wierzyli w nie.
  3. Módl się, żeby Ciało Chrystusa stało pewnie w dniach, które nadchodzą, z niewzruszonym zawierzeniem Panu.
  4. Módl się, aby obietnice o wypełnieniu się żniwa stały się udziałem Bożego ludu w roku 2015.
  5. Módl się o to, żeby w życiu wierzących i ich duchowej pielgrzymce w 2015 były widoczne owoce.

Patricia King
Założycielka i Dyrektorka XPMEDIA.COM INC
Email: info@xpmedia.com
Website: xpmedia.com

Patricia KingPatricia King jest uznanym sługą Ewangelii, odnosi sukcesy prowadząc cztery kwitnące firmy i jest pełnym inwencji przedsiębiorcą. Jest znakomitym kaznodzieją wędrownym, autorką książek, gospodynią programów telewizyjnych i producentką medialną, a swoje życie poświęciła w pełni Jezusowi Chrystusowi i dziełu rozszerzaniu Jego Królestwa na ziemi. Jest współzałożycielką XPmedia.com i nadzoruje Christian Services Association.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Patricia King – Słowo Prorocze: Anioł Odbudowy

24 Lip

 

Od Steve’a Shultza:

Czasami najkrótsze słowa są najpotężniejsze. To jest właśnie jedno z takich słów, które przekazała moja przyjaciółka Patricia King. Nawiedzenie anielskie, odbudowa, ogłaszanie – po prostu potężne!
Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Patricia King

Słowo Prorocze: Anioł Odbudowy

Jeden z członków naszego zespołu został ostatnio obudzony w nocy przez potężne i niezapomniane nawiedzenie anielskie. Ten Anioł miał na imię ODBUDOWA.

Od tego czasu zaszły znaczące zmiany odnośnie odbudowy tego, o co wierzyliśmy przez wiele lat. To się stało nagle.

Przygotuj się na ODBUDOWĘ. W tym sezonie Bóg wysłał Aniołów Odbudowy, którzy mają służyć wierzącym w następujących dziedzinach:

1. Odbudowa relacji.
2. Odbudowa po stratach finansów, domów i firm.
3. Odbudowa talentów i darów.
4. Odbudowa utraconego dziedzictwa.
5. Odbudowa pozycji.
6. Odbudowa zdrowia i siły.
7. Odbudowa duszy.

Nadchodzi sezon trąbienia o wielu świadectwach odbudowy. Każde świadectwo będzie punktem wyjścia do pojawienia się wielu kolejnych. Te świadectwa będą jak ziarno zasiane w ogrodzie.

Oto kilka dekretów, które możesz zasiać w te dziedziny twojego życia, które wymagają odbudowy:

1. W imieniu Jezusa ogłaszam odbudowę tego wszystkiego, co zostało złamane, uszkodzone, zranione i utracone.

2. W imieniu Jezusa ogłaszam odbudowę tego, co zostało zgubione, osłabione czy skradzione.

3. W imieniu Jezusa ogłaszam odbudowę dobrostanu i pełni.

4. W imieniu Jezusa ogłaszam odbudowę MIŁOŚCI w każdej dziedzinie mojego życia!

Oczekuj odbudowy!

Najwyższa pora na Królestwo Boże na ziemi.

Najwyższa pora na CIEBIE!

JEZUS CHRYSTUS – ODNOWICIEL wszystkiego ma być uwielbiony i uczczony!

Patricia King
Założycielka i Dyrektorka XPMEDIA.COM INC
Email: info@extremeprophetic.com

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Patricia King – „12 BŁOGOSŁAWIEŃSTW NA ROK 2012”

1 Sty
 

Od Steve’a Shultza:

 

Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich! Wypowiedziano już wiele słów na temat roku 2012 – zarówno w świecie jak i w Kościele. Pomimo, że świat będzie nadal potrząsany, to pozwólcie, że przypomnę, iż otrzymaliśmy Królestwo, którym nie można potrząsnąć.

 

Naprawdę wierzę, że to będzie rok chodzenia w śmiałej wierze jak nigdy dotąd – przed nami jest ogromne żniwo. Zachęcam cię, żebyś w wierze nazywał te rzeczy, których nie ma tak, jakby istniały” i obserwował jak one powstają. To jest rok ogłaszania rzeczy i obserwowania, jak one są ustanawiane. Tutaj znajduje się dwanaście kluczowych zdań do ogłoszenia autorstwa prawdziwej przyjaciółki mojej i Boga, Patricii King. Ogłaszajmy to, czym ona się dzieli.

 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

 

 

Patricia King

„12 BŁOGOSŁAWIEŃSTW NA ROK 2012”

 

Ogłaszanie Roku Wzrostów

 

Błogosławieństwo #1 – Wzrost Miłości

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w mojej miłości do Boga, do mnie i do innych ludzi. (Mateusz 22:37-40)

 

Błogosławieństwo # 2 – Pokój (Szalom)

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w doskonałym pokoju, dobrostanie i zgodzie w moim sercu i umyśle, na wszystkich moich drogach i w każdej sytuacji. (Liczb 6:26; 2 Piotra 1:2)

 

Błogosławieństwo #3 – Wzrost Mądrości

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w mądrości z góry, ponieważ kocham mądrość i proszę o nią. (Jakub 1:5)

 

Błogosławieństwo #4 – Wzrost Łaski

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w łasce Bożej, która uzdalnia mnie zarówno do chcenia jak i wykonywania Jego woli. (Jan 1:16; Filipian 2:13)

 

Błogosławieństwo #5 – Wzrost Siły

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w sile Pana gdyż oczekuję na Niego. (Izajasz 40:31)

 

Błogosławieństwo #6 – Wzrost Zdrowia

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w boskim zdrowiu i uzdrowieniu. (3 Jan 2)

 

Błogosławieństwo #7 – Wzrost Powodzenia

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w obfitości i powodzeniu. Wszystkie moje potrzeby zostaną zaspokojone według Jego bogactwa w chwale przez Chrystusa Jezusa. (Powt. Prawa 1:11; Filipian 4:19)

 

Błogosławieństwo #8 – Wzrost Objawienia

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa, Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości. (Efezjan 1:17)

 

Błogosławieństwo #9 – Wzrost Mocy

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w manifestacji mocy cudotwórczej. (Dzieje 1:8)

 

Błogosławieństwo #10 – Wzrost Odpowiedzi na Modlitwy

 

Ogłaszam, że w roku 2012 otrzymam wzrost odpowiedzi na modlitwy według Bożej woli. (1 Jan 5:14-15)

 

Błogosławieństwo #11 – Wzrost Czystości Serca

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w czystości mojego serca, motywacji i pasji. W wyniku tego będę postrzegać Boga w nowy sposób i w nowym wymiarze. (Mateusz 5:8)

 

Błogosławieństwo #12 – Wzrost Śmiałości

 

Ogłaszam, że w roku 2012 będę wzrastać w śmiałym głoszeniu Ewangelii i w wyniku tego wielu ludzi zwróci się do Pana! (Dzieje 4:31)

 

Patricia King

Extreme Prophetic Ministries

Email: info@extremeprophetic.com

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net