Archiwum | Kathi Pelton RSS feed for this section

Kathi Pelton – Boży Czas Przygotowań i Planów

2 Wrz

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy odczuwałam poruszenie w moim duchu w odniesieniu do nowego sezonu, w który wchodzimy jako Ciało Chrystusa. Ciągle słyszę słowa: „Stare i nowe łączą się w jedno”. Kiedy oczekiwałam na Pana o poranku 17 sierpnia 2014, usłyszałam jak mówi te słowa:

 

Osobiste Słowo do Bożego Ludu

 

„Mój lud wszedł w czas wielkich planów i przygotowań. Przygotowuję Moich odkupionych, aby byli lądowiskiem, które otrzymuje wszystko, co Ja pragnę im dać w tym strategicznym czasie w historii. Usuwam gruz, aby zrobić miejsce na rzeczy, które z Nieba przyjdą na Ziemię. Oczyszczam zarówno życia ludzi jak i ziemie, które zostały stworzone, aby być zielonymi pastwiskami w nadchodzących dniach.

 

„Rozczarowania i odwlekana nadzieja zapuściły korzenie, doprowadzając do tego, że cierniste krzewy ogarnęły wielu z tych, którzy zostali powołani na taki czas jak ten. Usuwam korzeń goryczy i rozczarowania u tych, którzy odpowiedzą na Moje zaproszenie do odnowy. Wysłałem Moich aniołów, aby wprowadzili cię na zielone pastwiska Mojego Ducha, gdzie zostaniesz uzdrowiony, odżywiony i odnowiony.”

 

Zbiorowe Słowo do Krajów i Narodów

 

freephoto_ancientgate_225px_wikipediaPan mówi: „Objawiam i odnawiam starożytne bramy w tym czasie. Te starożytne bramy długo były zapomniane i opuszczone, ale ja znów je objawiam tym, którzy mają oczy, które widzą, co czyni Mój Duch. Wysyłam Moich wybranych, żeby naprawili te starożytne bramy.

 

„Podobnie jak w dniach Nehemiasza, kiedy mury miasta były zniszczone, wysyłam wielu do tego kraju, w którym znajdują się starożytne bramy. To są miejsca, w których pojawi się Król Chwały, aby wypełnić Moje plany czasów ostatecznych. Te niebiańskie bramy istniały od samego początku czasu i czas ich otwarcia się zbliża. (Foto via Wikipedia)

 

„Mam takie miejsca na całej Ziemi, w których otwieram portale niebiańskiego zaopatrzenia, potrzebnego do przygotowań na Wielkie Żniwo, które wkrótce nadejdzie. To są ziemie obietnicy i miejsca strategicznych planów, w które wprowadzę zarówno jednostki jak i całe posługi, żeby w nich przebywały. Przygotowuję miejsca, które będą magazynami dla Mojego ludu w tym czasie.

 

„To co starożytne i to, co nowe łączą się w jedno w tej godzinie; początek spotyka się z końcem. Pośród brutalnych czasów ustanawiam pokój i przynoszę twórców pokoju i strażników pokoju. W środku suszy wyleję Mój późny deszcz.”

 

Pan mówi: „Nawet teraz powołuję tych, którzy będą gotowi zostawić wszystko i pójść tam, gdzie Ja ich zaprowadzę. Zostaną posłani do starożytnych bram, z góry przeznaczonych miast, gdzie pokój, plan i chwała otworzą bramy i odnowią ziemię. Ci posłani nie będą się bać złego; pokonają go swoją wiarą, swoją ufnością i swoim posłuszeństwem dla Mojego głosu. Pewność wiary będzie ich siłą.”

 

Nadchodzące Żniwo: Słowo do Ciała Chrystusa

 

freephoto_harvest_300pxWielkie żniwo przychodzi na Ziemię i Bóg przygotowuje zarówno ludzi jak i miejsca. Jak mówił Pan, w tym nowym sezonie zostaną ustanowione magazyny. Wierzę, że te magazyny będą i małe i duże. (Foto via flickr)

 

Niektóre będą w domach i na osobistych posesjach, podczas gdy inne będą w miastach i na wielkich obszarach należących do chrześcijańskich służb i ludzi biznesu. Są pracownicy, którzy nawet teraz są powoływani, aby być częścią tego, co Pan buduje w czasie przygotowań. Słyszę jak Duch wypowiada te słowa zachęty:

 

„Ja, Pan, zapewnię wszystko, co potrzebne do przygotowań. Sprowadzę bogactwo do magazynów i tych, którzy są powołani, aby być strażnikami i tych, którzy są powołani, aby naprawiać mury. Wzbudzę tych, którzy mają bogactwo do wspierania tych, którzy przygotowują drogę i oczyszczają ziemię na Moje wielkie żniwo. Nie przeoczcie czasu Mojego zaproszenia. Nie przeoczcie tego czasu wielkich planów i przygotowań. Wy jesteście Moimi wybranymi.”

 

Poddana w miłości,

 

 

Kathi Pelton

Oceans In The Desert

Email: jkpelton@sbcglobal.net

Website: oceansinthedesert.com

 

Kathi_Pelton_2014_150pxKathi Pelton ma pasję, żeby zachęcać, podnosić i służyć. Jest pisarką, a także intensywnie podróżuje usługując z Watchmen for the Nations, przemawia na konferencjach, będąc członkiem narodowego okrągłego stołu proroczego, i współ-dyrektorem domu modlitwy. Lubi spędzać wolny czas ze swoim mężem i dziećmi.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Kathi Pelton – „Co Jeśli…?” – Pytania o Nasze Chodzenie w Wierze

9 Lip

 

„Co Jeśli…”

Te dwa słowa mogą stać się polem minowym na żyznym gruncie waszej wiary. Znajdują się wśród ulubionych słów wroga, które rzuca na wierzącego, kiedy ten wybudza się ze snu i kieruje ku przygodzie w wierze. Jak tylko zaczynasz podziwiać piękno i łaskę Pana, i jak zaczynasz czuć nadzieję i pokój, te słowa pojawiają się nagle wywołując wstrząs, jakby wstrzyknięto ci do tętnic lodowatą wodę.

Co jeśli nie słyszałem Boga?
Co jeśli mi się nie uda?
Co jeśli po prostu wyobraziłem sobie tę wizję?
Co jeśli Bóg nie powiedział tego, co myślę, że powiedział?
CO JEŚLI…

Lodowata Woda!

A teraz poczekaj; to brzmi znajomo! Pierwsze opowiadanie, które czytamy w Piśmie na temat węża (wroga) jest takie:

„A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (Rodzaju 3:1).

Tu mamy początek „Co jeśli?”

freephoto_icywater_freeimagesOstatnio przeżyłam jedną z takich chwil, która przerodziła się w całą noc negatywnych „Co jeśli?” Niedawno przeprowadzaliśmy się całą rodziną do innego stanu (nawet zamężne córki i ich małżonkowie). Ta przeprowadzka opierała się wyłącznie na wierze, iż usłyszeliśmy Boży głos, który nas prowadzi. Nie było żadnych naturalnych znaków potwierdzających sens tej przeprowadzki: ani pewności pracy, ani przyjaciół czy znajomości na tym nowym terenie, żadnych zaproszeń czy obietnic. Mieliśmy słowo od Pana, a więc w wierze poszliśmy za Jego głosem. Tamtej długiej nocy, kiedy zaatakowała mnie myśl: „Czy Bóg naprawdę to powiedział?” czułam się jak Titanic po zderzeniu z górą lodową. Chwilę wcześniej chodziłam po wodzie, a teraz szybko pogrążałam się w lodowatej ciemności. (Foto via Freeimages)

Wróg jest szybki w atakowaniu strasznymi pytaniami, które stają się bronią mogącą sprowadzić posłusznego wierzącego z poziomu serca na poziom głowy. Te „Co jeśli” terkoczą jak karabin maszynowy w umyśle wierzącego; emocjonalne miny zaczynają wybuchać, niszcząc każdy bastion ochrony wiary.

Jeśli to kiedykolwiek ci się przydarzyło, bądź zachęcony, ponieważ wróg rzadko zadaje te pytania, gdy akurat nie słyszysz Pana! Kiedy Go słyszysz i jesteś posłuszny, to najprawdopodobniej pierwszym atakiem będzie pytanie: „Czy Bóg naprawdę przemówił?”

Warto!

Jednego jestem pewna: Każde ryzyko, które podejmiesz po usłyszeniu Bożego głosu będzie zawierać zarówno zaopatrzenie jak niespodziewane drzwi okazji do wykorzystania. Kiedy wróg zastrasza pytaniem „Co jeśli…”, lub „Czy Bóg naprawdę przemówił…”, jedyną odpowiedzią jest:

Jeśli nawet nie słyszałam Pana i wykonuję swoje plany poza Jego wolą, wtedy Bóg pokieruje moje kroki we właściwą stronę; nawet jeśli będę wykonywać moje plany!

Na poparcie mam taki werset w Piśmie:

freephoto_footprints_pixabay„Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.” (Przypowieści 16:9). (Foto via Pixabay)

Nie ufam MOIM zdolnościom słyszenia Jego głosu, ufam JEMU! Mój Tatuś Bóg będzie wierny i mnie uratuje, i sprowadzi moje kroki na pewne ścieżki, kiedy Mu ufam. Wiem, że On jest wiernym Ojcem i gdy podejmuję kroki stawiając moje plany ponad Niego, On zatrzyma mnie na pewnej drodze. Nie możemy pokładać naszej ufności w naszym obdarowaniu, naszym słyszeniu czy nawet w naszym posłuszeństwie, ale w fakcie, że On jest wiernym Ojcem pośród całego naszego człowieczeństwa, wiedząc, że On czci i uwielbia wszelką uwerturę miłości z naszej strony.

Wszystko co robisz, czyń jako akt uwielbienia. Podczas naszej przeprowadzki w ubiegłym miesiącu, kiedy byłam już bardzo zmęczona ciężką pracą, postanowiłam, że każdy krok moich bolących stóp, każdy wydany dolar będzie aktem uwielbienia dla Niego. Nie potrafię wyrazić jak bardzo mi to pomogło pójść do przodu.

Posłuszeństwo dla głosu Boga nie zawsze jest łatwe, ale zawsze jest najlepszą drogą. Pamiętam jak nasza rodzina mieszkała już przez wiarę w innym kraju i nasze dzieci cierpiały z powodu ekstremalnej tęsknoty za domem rodzinnym. Zastanawiałam się czy było warto podjąć taką decyzję za cenę ich bólu. Tamtego niedzielnego poranka nasz zespół uwielbienia w kościele zaczął od pieśni Rity Springer „Warto” i w tym momencie wiedziałam, że każde zmaganie, na które się natkniemy w posłuszeństwie dla Jego głosu i wszystkie bitwy, które stoczymy pokonując te głosy zwątpienia, będą warte. Zdałam sobie wtedy sprawę, że kiedyś spojrzę wstecz na tej nowej drodze wiary i powiem to samo, ale teraz mogę głosić przez wiarę: „Warto!”

Zamień Te „Co Jeśli”

Podczas tej mojej bitwy toczonej w ubiegłym miesiącu, otrzymałam słowo zachęty od przyjaciela, który zasugerował, żeby te negatywne „co jeśli” zamienić na pozytywne „co jeśli.” Kiedy następnym razem wróg uderzy w ciebie swoimi pytaniami „Co jeśli” kiedy idziesz do przodu, zamień to potencjalne pole minowe na Pole Marzeń. Spróbuj tak:

freephoto_eagleflying_pixabayCo jeśli moje największe pragnienia się spełnią?
Co jeśli polecę zamiast spaść?
Co jeśli Bóg przekroczy moje marzenia i oczekiwania?
Co jeśli mam się wybrać w największą podróż mojego życia?
Co jeśli jest lepiej niż sobie wyobrażam?
Co jeśli znajdę względy na każdym etapie mojej drogi? (Foto via Pixabay)

Odważ się marzyć z Bogiem. Warto! Bardzo lubię kiedy moje dzieci dzielą się ze mną swoimi marzeniami i pragnieniami. Nigdy ich nie zniechęcam, ale kocham je zachęcać, żeby marzyły i miały wielkie marzenia. Kocham współpracować z nimi w spełnianiu tych marzeń. Jeśli ja kocham marzenia moich dzieci to Bóg z pewnością kocha nasze marzenia jeszcze bardziej. Wszystkie marzenia zawierają w sobie ryzyko, a ryzyko oznacza bitwę. Życie jest pełne ryzyka, ale jeśli masz słowo od Pana, wtedy ryzyko zostaje zaktualizowane do statusu pewności.

Teraz wiara jest pewnością (potwierdzeniem, aktem własności) rzeczy, na które mamy nadzieję, będąc dowodem na rzeczy, których nie widzimy i przekonaniem o ich realności [wiara postrzega jako realny fakt to, co jeszcze nie zostało objawione zmysłom]. Hebrajczyków 11:1 (Amplified Bible)

Hebrajczyków 11:1 zawiera obietnicę chodzenia w wierze i z tą obietnicą możesz odpowiedzieć na pytania wroga mając dowody i pewność. Idź naprzód w swojej wierze i z pewnością tego wszystkiego, na co masz nadzieję. Utkwij swój wzrok na Tym, który cię nigdy nie zostawi, ani nie porzuci. On jest wierny.

Kathi Pelton
Oceans In The Desert
Email: jkpelton@sbcglobal.net
Website: oceansinthedesert.com

Kathi_Pelton_2014_150pxKathi Pelton ma pasję, żeby zachęcać, podnosić i służyć. Jest pisarką, a także intensywnie podróżuje usługując z Watchmen for the Nations, przemawia na konferencjach, będąc członkiem narodowego okrągłego stołu proroczego, i współ-dyrektorem domu modlitwy. Lubi spędzać wolny czas ze swoim mężem i dziećmi.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Kathi Pelton – Bezmierny

3 Paźdź

Kathi Pelton

Bezmierny
Od Steve’a Shultza:

Służymy nieograniczonemu Bogu – bez miary… tak! Ten najnowszy artykuł Kathi Pelton pomoże ci wznieść się na wyższy poziom i myśleć bez ograniczeń odnośnie tego, co MY możemy zrobić dzięki Niemu i Jego mocy.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Kathi Pelton

Bezmierny

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3:14-19

Kiedy spojrzymy na ludzka miłość, bez względu na jej głębokość, to zawsze jest to taka jakość, którą można zmierzyć. Bardzo się starałam rozważać wymiar mojej miłości i bez względu na rodzaj rozważanej kwestii, zawsze dochodziłam do takiego miejsca, w którym moja miłość mogłaby zawieść. Tak dzieje się zawsze, ponieważ jako ludzie jesteśmy ograniczeni. Dzięki Bogu, że Duch Święty przebywa we mnie z pełnią Jego miłości, więc nie jestem zdana na moje ograniczenia.

Kiedy rozmyślam nad miłością, przebaczeniem, współczuciem, łaską i innymi atrybutami Boga, okazuje się, że bez względu na to jak postrzegam moje osobiste zdolności do tych spraw, to zawsze mogę je zawrzeć w takiej formie, którą można zmierzyć. Kiedy rozmyślam nad Bożą miłością, przebaczeniem, współczuciem i łaską, to wiem, że nie sposób ich zmierzyć. Każdy Boży atrybut jest wieczny i nie można go ograniczyć ani zmierzyć.

Jego miłość nie ma początku ani końca; jest wieczna w każdym aspekcie. Jego miłość była skierowana do nas zanim zostaliśmy ukształtowani i będzie trwać przez całą wieczność. Ludzka miłość zależy często od czyichś uczynków, ale miłość Boża jest niezależna i nie ma oczekiwań wobec innych. Nie ustaje i nie ulega zachwianiu. Nawet kiedy grzeszymy i ciągle się wahamy w naszych uczuciach, Jego miłość jest bezmierna i niezachwiana.

To samo dotyczy każdego Bożego atrybutu. Jego przebaczenie jest wieczne w każdym sensie. Jego łaska, miłosierdzie, mądrość, moc, sprawiedliwość i dobroć są absolutnie bezmierne i nieograniczone w czasie czy przestrzeni. Często nie rozumiemy właściwie Jego sposobów postępowania z nami i błędnie sadzimy, że nas opuścił (odnośnie uzdrowienia, zaopatrzenia, błogosławieństwa, etc.). Powinniśmy zrozumieć, że w swojej ogromnej mądrości On wie to, czego my nie wiemy i widzi to, czego my nie widzimy. Moje zrozumienie jest ograniczone do moich doświadczeń i mojej zdolności do wyobrażenia sobie Bożych sposobów działania, ale nadal to wszystko co wiem, czy sobie wyobrażam, zawiera się w granicach mojego człowieczeństwa. Nie mogę tego porównać z tym, co jest nieporównywalne.

Jako istoty ludzkie żyjemy w granicach czasu i przestrzeni; Bóg jest jedyną znaną nam Osobą, która jest niczym nieograniczona. Jak więc działać w oparciu o Efezjan 3:14-19? Jak mamy pojąć jak długa, wysoka czy głęboka jest miłość Boża jeśli jest ona nieograniczona i nie daje się jej zamknąć w ramki? Myślę, że możemy ją pojąć jedynie dzięki zrozumieniu wersetu 19: „poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie Musimy przyjąć tę prawdę, że Jego miłość zawsze będzie przewyższać nasze zrozumienie i nasze ograniczone pojmowanie.

Bezkres

W swojej książce Poznanie Świętego A.W. Tozer pisze o nieograniczonym Bożym przebaczeniu:

…Nigdy nie poznamy ogromu grzechu, i nawet nie jest to konieczne. Ale powinniśmy wiedzieć, że „gdzie obfitował grzech, tam jeszcze bardziej obfitowała łaska.” „Obfitować” w grzech to najgorsza rzecz jaka może się przydarzyć.

Słowo obfitować oznacza granice naszej ograniczonej zdolności; i chociaż odczuwamy, że nasze nieprawości wyrosły jak góry, to góry mają jednak swoje określone granice: ich wielkość, wysokość, waga są pewnymi liczbami i nic ponadto. Ale kto może określić nieograniczoną Bożą łaskę? To, że jest ona „daleko większa” zatapia nasze myśli w bezmiarze i wprawia je tam w zakłopotanie. Bogu niech będą dzięki za obfitość Jego łaski.

Mogę w kółko czytać ten fragment i wciąż wprawia mnie on w zakłopotanie i odbiera mowę. Spędzamy tak wiele czasu zdołowani przez nasz grzech i nasze słabości, ale mamy Niebiańskiego Ojca, którego łaska zacienia i zakrywa każde niedociągnięcie tak, że nic po nich nie pozostaje, a nawet nie pamięta się, że się wydarzyły. Ale chociaż to nie jest zaproszenie do beztroskiego życia, to codziennie możemy kłaść się spać wiedząc, że nasze słabości i niedociągnięcia są całkowicie zakryte przez ogrom Jego łaski i przebaczenia.

Bezmiar oznacza brak wszelkich ograniczeń. Nasz grzech i nasze ograniczenia związują nas na wiele sposobów, ale Jego bezmierna łaska i miłość uwalniają nas od tego wszystkiego co nas związuje i ogranicza. Jego bezmierna łaska daje nam pokój w naszym człowieczeństwie. „Bóg w nas…nadzieja chwały!”

Fale Miłosierdzia i Łaski

Wierzę, że Bóg odnawia nasze umysły dając nową nadzieję, która jest oparta na prawdzie Jego nieskończonej miłości i przebaczenia. Mamy tę nadzieję, ponieważ On codziennie nas obmywa, odnawia, przebacza i kocha. Dla Niego nie ma zbyt wielkich grzechów, aby przebaczyć czy uwolnić nas od nich. Nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa! Nic!

Kiedy przez wiarę przyjmujemy tę prawdę, która przekracza nasze poznanie i zrozumienie, to wierzę, że Pan będzie zsyłał na nas fale miłosierdzia i łaski i da nam taką nadzieję, jakiej dotąd nie znaliśmy. Kiedy wchodzimy w ten nowy sezon, modlę się, żebyśmy przyjęli obmycie dokonane przez Jego Ducha, które zatopi nas w prawdziwej wolności.

Zostawiam cię z dwoma ostatnimi wersetami z Listu do Efezjan 3:20-21:

„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.”

Doświadcz Jego bezkresnej mocy, która działa w tobie!

Kathi Pelton
Compassion Arise
Email: jkpelton@sbcglobal.net

Kathi Pelton ma pasję, żeby zachęcać, podnosić i służyć. Jest też pisarką, a także podróżuje z zespołem Watchmen for the Nations przemawiając na konferencjach, jest członkinią narodowego okrągłego stołu w dziedzinie proroczej oraz współ-dyrektorką domu modlitwy. Wolny czas najbardziej lubi spędzać z mężem i dziećmi.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net