Archiwum | Munday Martin RSS feed for this section

Munday Martin – Nadchodzi Godzina dla Kobiet w Służbie

10 Wrz

Julie_Smith_new2_105pxWstęp Julie A. Smith:

 

To krótkie, lecz potężne słowo przekazane przez Mundaya Martina! Chociaż Munday kieruje je do zamężnych kobiet, to sądzę, że to słowo jest dla WSZYSTKICH kobiet.

 

Jest godzina dla kobiet w służbie, aby powstały. Głosy prorocze, obrończynie społeczne i prawne, mamy (dla zgubionego świata), oto, na co, mam wrażenie, Bóg zwraca uwagę kobietom w tej godzinie.

 

Czuję także, że jest czas, aby w kobietach narodziły się nowe marzenia, a one zrobiły krok wiary w tym kierunku, do którego powołuje je Bóg. To jest twój czas… słyszę także Zachariasza 4:10, „Bo któżby wzgardził dniem małych początków? ponieważ się weselą…” (BG)

 

Zwróć uwagę na swoje marzenia – wiele nowych służb narodzi się w ten sposób!

 

Z życzeniami błogosławieństw w twojej pielgrzymce,

 

Julie A. Smith, Wydawca

The Elijah List

 

Munday Martin

 

Nadchodzi Godzina dla Kobiet w Służbie

 

To jest Godzina dla Kobiet w Służbie!

 

Miałem ostatnio potężny sen, w którym widziałem kobietę powstającą do działania w służbie, która była żoną znanego usługującego ze Stanów Zjednoczonych. Ten usługujący jest silnym proroczym głosem w naszym narodzie. Jej objawienie było potężne, a jej uwaga była skupiona na budowaniu złamanego Ciała Chrystusa, aby pozwolić mu być tym, kim naprawdę jest w Chrystusie.

 

A teraz pewna ciekawa rzecz. Zobaczyłem, że ten płaszcz, który Bóg nałożył na nią był tak potężny, że jej mąż trochę się tym zdenerwował, gdyż uwaga została przeniesiona z niego na nich oboje. Zauważyłem, że było to specjalne namaszczenie na kobietach wysyłanych do usługiwania przez media.

 

Dobra nowina jest taka, że mąż ją wspomagał w służbie, i odczułem, że musiał się z tym pogodzić. I wielu mężczyzn w przywództwie będzie musiało się zaadaptować do nowej sytuacji, zacząć szkolić, wyposażać i wysyłać drużynę Debory do służby w narodach.

 

Nawiedzenie i Spotkanie we Francji

 

fireworship_250pxPrzypomniała mi się moja wspaniała przyjaciółka z Montelimar we Francji. Kiedy ostatni raz odwiedziłem jej kościół w maju, na spotkaniu miało miejsce dosłowne nawiedzenie obłoku Bożej chwały, który pojawił się na nabożeństwie. Każda osoba znajdująca się w tym budynku biegła do przodu, aby otrzymać chrzest Ognia Bożego. Wielu płakało, krzyczało, śmiało się, trzęsło w drgawkach pod mocą Wszechmocnego Boga! Mnie odebrało mowę!

 

Nie odważyliśmy się bawić w kościół jak zwykle, ale większość z nas leżała na podłodze kiedy Bóg przyszedł, aby po prostu otoczyć ramionami swoje dzieci. Niektórzy na tym spotkaniu w nadprzyrodzony sposób stracili na wadze. Wielu otrzymało uzdrowienie. Wielu zaświadczyło, że nigdy dotąd nie przeżyli takiego chrztu ogniem!

 

Zadumałem się nad tym spotkaniem i nawiedzeniem w kościele mojej przyjaciółki z Francji. Przez lata modliła się na kolanach i była pionierem czegoś świeżego w narodzie francuskim. Jej odwaga w stawianiu czoła wyzwaniom, aby ujrzeć przebudzenie w swoim narodzie, jest dla mnie inspiracją. Przypomina mi Joannę d’Arc swoich czasów.

 

Odwaga, Której Nie Można Zniszczyć

 

Joanna_d`Arc_by_Jan_Matejko_2Joanna d’Arc kiedyś powiedziała: „Mamy jedno życie i powinniśmy je przeżyć zgodnie z naszą wiarą. A rezygnacja z tego, kim jesteśmy i życie bez wiary, to los o wiele straszniejszy niż sama śmierć”.

 

To właśnie pokazał mi Pan w tym śnie o kobietach w służbie: będą naznaczone odwagą, której nie będzie można zniszczyć. One będą ŻYĆ naprawdę!

 

Oto kilka wersetów do rozważenia:

 

Izajasz 41:10 Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

 

Izajasz 41:13 Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

 

Izajasz 54:4 Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.

 

Powt. Prawa 31:6 Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. Nie porzuci i nie opuści cię.

 

Mężczyźni w służbie, stańcie przy waszych żonach. Jest czas, żeby zostały usłyszane i zajaśniały w Ciele naszego Pana Jezusa! Zaczyna się potężny ruch!

 

Panie, niech ta drużyna silnych kobiet, prawych i kochających, zostanie wyzwolona, w imieniu Jezusa.

 

Munday Martin

Contagious Love International

Email: munday@contagiousloveintl.com

Website: contagiousloveintl.com

 

Munday_Martin_2013_150pxMunday i Jennifer Martin są przebudzeniowcami, którzy radykalnie kochają Jezusa i chcą ujrzeć Królestwo Boże działające na ziemi, tak jak jest w niebie. Munday i Jennifer usługują i głoszą w Bożej chwale, udzielając ognia przebudzenia i cudów ludziom, regionom i narodom, które odwiedzają, prowadząc wielu do życia w Bożej pełni. Munday i jego żona od 1999 roku odwiedzili już 26 narodów oglądając dosłownie tysiące ludzi przychodzących do Chrystusa podczas pełnych mocy ewangelizacji, krucjat i proroczych ewangelizacji ulicznych.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Munday Martin – Rok Odwagi!

23 List

 

Od Steve’a Shultza:

Na całym świecie oglądamy WIELKI PRZEŁAMYWANIE SIĘ PIERWSZYCH FAL Trzeciego Wielkiego Przebudzenia. Tak, pewne złe rzeczy na pewno wydarzą się w tym samym czasie, gdyż wojna w tych dniach się nasila. Za każdym razem kiedy wróg próbuje nas przytłoczyć jak potop, Bóg powstaje przeciwko niemu. To widać w tym namaszczonym słowie Pana przekazanym przez Mundaya Martina.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Munday Martin

Rok Odwagi!

W 2012 roku jako Ciało Chrystusa wchodzimy w nową erę, kiedy zaczniemy oglądać wypełnienie się proroctwa o „żywych listach” wysłanych do narodów, czytanych przez wszystkich ludzi. Bóg udziela zbiorowego objawienia swojemu Kościołowi i zachęca, aby powstał i świecił, pełen Słowa i Ducha, Kościół będzie dosłownie czytany przez ludzi i ich życie się zmieni.

2 Koryntian 3:2-3 ogłasza: „Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi; wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.”

Wierzący, ludzie będą was czytać! Demony rozpoznają ciebie i będą się ciebie bać, jeśli jesteś wierzący, ponieważ jesteś jak chodząca po ziemi kserokopia Boga, gdyż w twojej naturze niesiesz Boże DNA. Jezus umarł i wykupił dla siebie na ziemi rodzinę, która, kiedy On się pojawi, ona także pojawi się z Nim w chwale (zobacz Kolosan 3:4). To nie jest obietnica, na wypełnienie której oczekujemy, jeśli wierzymy, to już się stało! Inaczej mówiąc, już zostaliśmy obdarzeni chwałą, i kiedy On przyjdzie, my się pojawimy z Nim w tej chwale, jaka pojawiła się na ziemi, podczas naszego życia!

Rzymian 8:30 ogłasza nad tobą: „A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

Kiedyś zażartowałem w rozmowie z Theresą Phillips, moją dobrą znajomą z Chicago Prophetic Voice, podczas gdy mój przyjaciel Charlie Shamp głosił o usprawiedliwieniu, powiedziałem: „Theresa, w wiecznym wymiarze już jesteśmy na wakacjach – gra słów ‚Just-a-vacation'” –”justification” (usprawiedliwienie) od martwych uczynków. Śmialiśmy się z tego godzinami.

Kolosan 2:20-23 powiada: Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.

Ludzie Mogą Nas Czytać

W tym roku ewangelizacja będzie wymagać nowego kierunku z nastawieniem na rozwój. Powstanie w nas nowa inwencja twórcza i zmieni się nasze podejście do niewierzących, ale nie nasza teologia, że tak powiem. W trakcie ewangelizacji nie będziemy kazali ludziom recytować modlitwy grzesznika i gołosłownych deklaracji, ale nasze życie dosłownie będzie przyprowadzać ludzi Chrystusa. Jezus był człowiekiem otwartym na tłumy, ale był również w bliskiej relacji z 12 uczniami. To jest czas, aby powstali prawdziwi ojcowie, którzy nie budują dla siebie, ale pomagają kreować przywódców. Prawdziwy przywódca nie gromadzi grupy swoich zwolenników, ale chce gromadzić przywódców.

Bóg będzie miał także ludzi, którzy w tym roku narastającej się ciemności będą kochać radykalnie. Wielu z nich będzie ogłaszać początek i koniec naturalnych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi i tornada, i żywioły będą musiały ich słuchać, a na Kościół spłynie bojaźń, tak jak w Dziejach Apostolskich – nie strach i przerażenie, ale bojaźń Boża wobec miłości, łaski i mocy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu wierzących będzie wchodzić do sal, szkół, na uniwersytety, i całe sale pełne ludzi doświadczą przekonania o swojej desperackiej potrzebie Jezusa, ponieważ ci wierzący będą tak pełni chwały. Zauważ, że oni nie zrobią tego przez swoje uczynki, ale przez objawienie, że jesteśmy żywymi listami Boga. Co więcej, Bóg wyzwoli inwencję twórczą wobec sposobów, przez które przedstawiamy Ewangelię ludziom w tym stale zmieniającym się społeczeństwie.

Pewnego dnia wyszedłem na ulicę i usługiwałem pewnej bardzo skrzywdzonej dziewczynie, gdy odczułem, że obok mnie stoi anioł. Powiedziałem jej, żeby położyła swoją prawą rękę na aniele, który stał po mojej prawej stronie, gdy rozmawiałem z nią o Królestwie Bożym. Kiedy to zrobiła, krzyknęła z radości, gdyż poczuła dotyk niesamowitej energii miłości, i to działo się za każdym razem, gdy kładła swoją rękę na aniele. Płakała ze wzruszenia i dziękowała tego dnia Panu Jezusowi Chrystusowi!

Masowe Żniwo Wśród Młodzieży

Odczuwam, że na rok 2012 i lata następne Pan mówi: „Proś Mnie o stadiony, areny, wielkie centra i tym podobne obiekty, ponieważ Ja wypełnię je młodymi ludźmi.” Bóg mówi: „Chicago, jesteś Moje! Nowy Jorku, jesteś Mój! Walio, jesteś Moja! Ukraino, jesteś Moja!” To zaledwie kilka z wielu miejsc. Rodzice już nie będą musieli mówić młodzieży, żeby poszła do domu Bożego, ponieważ oni zrobią to z własnej woli, wolni od grzechu dzięki temu, co uczynił Jezus, i to Jego dzieło pokona skostniałe kazania religijne kościoła, który głosił jedynie sąd.

Wylewa się miłosierdzie! Miłosierdzie wylewa się na młodzież w Ameryce! Bóg wzywa młodych ludzi, którzy nie będą nawet się bać umrzeć z powodu Ewangelii. W tym roku nasza służba wyjeżdża na krucjatę do Nepalu, do narodu wyznającego hinduizm. Nie obawiamy się niebezpieczeństwa, bo patrzymy na Jezusa! Kiedy jesteśmy wypełnieni Jego miłością, stajemy się niesprawni w naszych własnych uczynkach, a wypełniamy się mocą Jezusa i nie boimy się człowieka czy jakichkolwiek przeszkód, a nawet rezygnujemy z naszego życia dla Krzyża Świętego. Gdy jesteś tak wypełniony Jego chwałą, to nic na to nie poradzisz, ale kochasz świat tak jak Bóg kocha.

Nigdy Więcej Zastraszenia

Muszę się pochwalić, że jestem związany z wieloma kościołami w Afryce. Usługiwałem na masowych krucjatach w Ugandzie, Nigerii, Beninie i Togo, i widzę co je łączy, wierzący tam jaśnieją, olśniewają, oni świecą i są śmiali w swojej wierze w Jezusa Chrystusa, nawet w regionach napełnionych ciemnością i czarami. Ci Afrykanie są tak odważni w wierze, że można tam przeczytać takie szyldy jak: „Duch Święty Naprawy samochodowe” i tym podobne napisy.

Nie Jesteśmy Pozbawieni Paliwa

Bóg zamierza w 2012 roku pomóc chrześcijanom, którzy uwierzyli fałszywym systemom religijnym, że już nie mamy paliwa Ducha Świętego! Religijna teologia chciałaby nas przekonać, że jakoś musimy dobiec do nieba, abyśmy zostali tam ponownie napełnieni, ponieważ daliśmy z siebie tak dużo, ale to biedne równanie matematyczne zakłada, że powstaje w nas susza i musimy za każdym razem przychodzić z powrotem do Boga i błagać Go o więcej z Niego w nas. Powinniśmy i możemy codziennie żyć w chwale. Jana 3:34 dosłownie mówi, że mamy Ducha bez miary! Ten fragment Pisma Świętego w wersji Weymouth mówi: „Bo On jest Tym, którego Bóg wysłał, aby głosił słowa Boga; bo Bóg nie daje Ducha z ograniczeniami.” Uwierz temu i weź to.

Kościół, Który Ma Sens Dla Świata

Ostatnio Pan przemówił do mojego serca i powiedział: „Kultura na świecie poza Kościołem zmienia się tak szybko. Wielu ludzi w Kościele zapomniało jak właściwie przedstawiać Chrystusa w tych czasach. Wzbudzam nowe pokolenie wierzących, którzy zmieniają swoje myślenie, i wyciągam Kościół z cienia zastraszenia i lęku do śmiałości w Moim Duchu.”

Bóg nie jest tylko Bogiem jednostek i rodzin, czy kościołów, ale chce być dosłownie Bogiem społeczności, Bogiem narodów! „Wzbudzam społeczności, które będą budować siebie nawzajem, a nie niszczyć. Zamierzam zniszczyć zdradę i obmawianie, które miały miejsce nawet w służbach proroczych, i ujrzymy kulturę czci, która jest wyzwalana w tym proroczym strumieniu, strumieniu chwały, i we wszystkich strumieniach i denominacjach na kuli ziemskiej.” W tych sferach czci ludzie wokół nas będą wiedzieć, że jesteśmy Jego uczniami z powodu miłości, którą mamy dla siebie nawzajem (zobacz Jana 13:35).

Co więcej, nawet gospodarka z zastojem na rynku pracy i niepewnością przyszłego kursu  globalnej gospodarki, niepokojami o pewność stałego zatrudnienia, i innymi ryzykami gospodarczymi w wielu częściach świata wzrasta do nowych poziomów. Zgadnij kto teraz dostanie się do polityki i sektorów gospodarczych wpływających na świat? Tak! Ciało Chrystusa… pozbywając się fałszywej tożsamości będzie znać swoją prawdziwą tożsamość w Chrystusie i pójdzie do narodów czynić z nich uczniów! Jesteś o wiele większy wewnątrz niż na zewnątrz!

Boże, proszę Cię, wyzwól ogromny tłum żywych Listów w roku 2012 i latach następnych, niech poniosą do narodów wiarę, mądrość, moc i miłość, które sprowadzą na ziemię Twoje Królestwo, aby było tak, jak jest w Niebie, aby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. On wraca po wspaniałą Oblubienicę. Udziel teraz odwagi, autorytetu i Ducha Świętego Twojemu Kościołowi w Twoim Świętym, drogocennym imieniu, abyśmy pośród ciemności zajaśnieli Twoim światłem! W jakich wspaniałych czasach żyjemy!

„Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.” Łukasz 12:32

Munday Martin
Contagious Love International
Email: munday@contagiousloveintl.com

Munday i Jennifer Martin są przebudzeniowcami, którzy są radykalni w miłości do Jezusa i chcą oglądać Boże Królestwo na ziemi tak, jak jest w Niebie. Munday i Jennifer usługują i głoszą duchowe prawdy udzielając ognia przebudzenia i cudów ludziom, regionom i narodom, które odwiedzają, prowadząc wielu z nich do życia w Bożej pełni. Jennifer i Munday wiele podróżowali po świecie, byli w 26 narodach i od 1999 roku widzieli dosłownie tysiące ludzi przychodzących do Chrystusa przez moc ewangelizacji, dzieło krucjat międzynarodowych i proroczą ewangelizację uliczną.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net