Archiwum | Eileen Fisher RSS feed for this section

Eileen Fisher – Czy jesteś Gotowy na Nowy Poziom Chwały?

29 Sier

„Czerp Ze Zdroju Zbawienia…”

Następujące słowo prorocze zostało przekazane 10 czerwca 2014 przez Eileen Fisher podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs w stanie Colorado:

Usłyszałam, że Pan mówi: „Bądź gotowy, Mój ludu, aby być pod płaszczem Mojej miłości, aby być na świeżo pod przykryciem Mojej Krwi, pod przykryciem błogosławieństw Pana, waszego Boga. Bo Ja szukam ludzi, którzy będą zasadzeni nad Rzeką Życia, zakorzenionych w Rzece Życia, i z Moich ludzi wyjdzie uzdrowienie w ich liściach, a następnie staną się roślinnością swego Pana.

ART-BI016M„Wiedzcie, że, tak, wy jesteście we Mnie, jesteście latoroślami; i to życie, które złożę w was, wy będziecie potem przekazywać uschniętym drzewom, tym, które wyschły i mówią: ‚Panie, gdzie jesteś?’ Wodę, która wyschła z korzenia ich bólu, będziesz wpompowywać do żył ich beznadziei; Moja nadzieja będzie nowym depozytem w sercach Mojego ludu.

„Jestem świadomy przygnębienia u tych, którzy są przyciągani coraz bliżej, cały czas oczekując na Mnie. Nie obawiaj się znużenia, ale postrzegaj to jako sezon nawadniania; w którym będę cię nawadniać i nawadniać, i nawadniać, i nawadniać.

Trenuję wojowniczą armię, która będzie dobrze wyszkolona przez Ducha jak czerpać ze zdroju zbawienia. I kiedy ona pobiegnie, zaniesie tu i tam Rzeki Życia, ale będzie także umiała dobrze płynąć pod prąd, wbrew przeciwnościom. I będzie znała i miała rozeznanie prądu Mojego Ducha, jak płynąć z przepływem Mojego Ducha. I tak, oni popłyną wbrew zatapiającym prądom i znajdą Mnie jako swego osobistego ratownika. Ale ty zrozumiesz, że ten prąd pod powierzchnią sprawi, że powstaniesz, będziesz chodzić po wodzie, z wiarą, którą przez lata pielęgnowałem w tobie.

„Powiadam ci, że wielka jest twoja wierność. Jak przyjemna i jak miła jest twoja wierność. Nie przychodzę potępiać niewiary, ale pocałować wiarę, bo to Mi sprawia ogromną przyjemność”, mówi Pan, twój Bóg, w imieniu Jezusa. Amen.

Jesteś Zwycięską Oblubienicą w Trakcie Przygotowań

Następujące słowo prorocze zostało przekazane 17 czerwca 2014 przez Eileen Fisher podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs w stanie Colorado:

Słyszę jak Duch Święty mówi: „Przygotuj się na nowy wiatr; i w tym wietrze będzie wiele, wiele różnych pakietów. I w tych pakietach będzie do pobrania przyspieszenie odpowiedzi na modlitwy, bo Ja widziałem zmagania Mojego ludu.

„Tak jak słyszałem płacz Mojej własności w Egipcie, tak teraz słyszę płacz Mojej własności na ziemi. I mam zamiar zacząć robić wyłom nad życiem Moich ludzi i wyrwać ich – tych, którzy zostali strąceni i poddani naciskom i wdeptani przez opresję.

„Teraz dojdzie do zmian. Nawet usłyszysz jak ludzie będą opowiadać o nowych okolicznościach, także w pogodzie, i będą mówić: ‚Doszło do zmiany kierunku wiatru. ‚Doszło do zmiany w deszczach. ‚Doszło do zmiany w suszy.’ Usłyszysz jak będą mówić: ‚Nie rozumiemy tego.'”

I Pan mówi: „Ty będziesz wiedzieć, że to Moja ręka sprawiła, że zło upada, a dobro powstaje.

„Trwaj w miejscu wyczekiwania. Szukaj Mojego oblicza, wiedząc, że dobroć w Moim sercu jest skierowana do ciebie. Nie przychodź z sercem oczekującym Bożego gniewu, czy rozczarowania Boga, który zawiódł się na swoich ludziach, bo Ja nie jestem rozczarowany Moim ludem. Mam Moją własność, którą pielęgnuję i kocham.

ART-LB070M„Mam zwycięską Oblubienicę jeszcze w trakcie przygotowań. Gdybyś wszedł i zobaczył pannę młodą kilka godzin przed uroczystością zaślubin, to mogłaby nie wyglądać tak pięknie, żeby się pokazać swojemu ukochanemu. Teraz zobaczysz wystrojoną pannę młodą i w tym dopracowywaniu dojdzie teraz do przyspieszenia, bo ja wyprowadzam Moją własność z sezonu strat.

„U wielu z was dochodzi teraz do zmian, i to są przejścia z jednego miejsca na drugie; z jednej pozycji na drugą. Niektóre przejścia były spowodowane nawet względami zdrowotnymi. Ale Mój Duch używa nawet tego, co wydaje się być złe. Niektórzy przechodzą z powodu finansów; ale nie martwcie się tym, bo obiecałem, że bogactwo niegodziwego zostanie zachowane dla sprawiedliwego.

„Chcę Oblubienicy, która jest spragniona, żebym Ja Sam mógł dać się jej napić z Kielicha Zbawienia. Nie martw się więc pragnieniem, ale traktuj je jako dar i zaproszenie Mojego Ducha, żeby przyjść do Zdroju Zbawienia.

„Kiedy jesteś na osobności, nie traktuj tego jako czasu porzucenia, ale jako sezon przygotowań za zamkniętymi drzwiami, do prezentacji. To może niekoniecznie będzie jakaś scena w tym świecie, ale to będzie wyżyna w okręgach nieba, bo Ja obiecałem ci w Moim Słowie, że przeprowadzę Moją własność z chwały w chwałę w Chrystusie Jezusie.

Czy jesteś gotowy na nowy poziom chwały? I w tym procesie, o którym myślisz, że możesz mu podołać, nie możesz robić przerw, ponieważ Ja chcę mieć wspaniałą Oblubienicę. I nawet chwała, którą człowiek próbował nałożyć na ciebie, nie może być zmieszana z chwałą pochodzącą z Nieba, ponieważ chwała pochodząca z Nieba jest święta i czysta, za którą Mój Syn zapłacił swoją Krwią. Pamiętaj o cenie Krwi Mojego Syna. Wiedz, jak ona jest cenna, jest bezcenna i jest wieczna”, mówi Pan, twój Bóg.

Pomódlmy się: Ojcze, ogłaszam to w drogocennym, potężnym imieniu Jezusa, że będę pamiętać o wysokiej cenie, którą Jezus zapłacił, żebym mogła poznać to wszystko, za co On zapłacił swoją Krwią i życiem, abym mogła żyć tak, jak On zaplanował. I wszelką chwałę przynosić Jemu, amen.

Eileen Fisher
Eileen Fisher Ministries
Email: eileen@eileenfisher.org
Website: eileenfisher.org

Eileen_Fisher1_150pxEileen Fisher przemawia i usługuje przed wieloma grupami ludzi i ma pragnienie wypełnić nakaz, który Jezus dał nam wszystkim. Eileen usługuje na rekolekcjach, warsztatach, spotkaniach, bankietach i innych specjalnych wydarzeniach. Jest również autorką dwóch najnowszych książek: “Embraced by The Holy Spirit” i “Embracing the Prophetic.” Eileen podróżuje, często jest gościem w TV i naucza w Szkole Proroctwa i Uzdrowienia. Jej mąż Fred nadzoruje służbę i jest administratorem. Fred i Eileen są aktywnymi przywódcami i członkami zarządu Freedom Christian Fellowship Church. Mają zamężną córkę Theresę i czworo wnucząt. Ich syn Michael odszedł do Pana w 1993 roku.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Eileen Fisher – Niesamowity Bóg

27 Sier

„Niesamowity Bóg”

Następujące słowo prorocze zostało przekazane 27 maja 2014 przez Eileen Fisher podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs w stanie Colorado:

Zanim Pan przemówił, śpiewaliśmy tę pieśń:

„Niesamowity Bóg”
Słowa Dave Billington

Kiedy wszedłem do Twojej obecności
Przez bramy chwały
Do Twojej świątyni
Aż stanęliśmy twarzą w twarz
Patrzę na Twoje oblicze
Widzę pełnię Twojej łaski
I mogę się tylko pokłonić i powiedzieć

Jesteś niesamowitym Bogiem
Potężny Bóg
Jesteś niesamowitym Bogiem
Abba Ojciec
Jesteś godzien wszelkiej chwały
Tobie przynosimy nasze życie
Jesteś niesamowitym Bogiem
Potężny Bóg

ART-BI005-BLUsłyszałam jak Pan mówi: „Przygotuj się na to, że dam ci nowe zrozumienie poznania, ‚Jestem niesamowitym Bogiem’. Bo Mój Duch pragnie, żebyś powoływał, ogłaszał, stwierdzał, a potem przyjdzie objawienie – wraz z poznaniem. A następnie poznanie przyjdzie ze zrozumieniem; po zrozumieniu przyjdzie manifestacja, ponieważ połączysz je z wiarą, nadzieją i miłością. Pragnę, żebyś miał pełniejsze zrozumienie.

„Zrozum jak niesamowitym Bogiem jestem i wiedz, że dokądkolwiek pójdziesz, Ja też pójdę. Ty mnie zastępujesz. I dokądkolwiek cię prowadzę, idę przed tobą i idę za tobą.

„Wiedz, że nie możesz uciec przed Moją obecnością, ale niesiesz Moją obecność. Proś o poznanie tego objawienia, bo Ja pragnę cię nie tylko przekształcić, ale chcę, żebyś dokonał dobrego dzieła, które postawiłem przed tobą, i to się stanie przez moc Ewangelii przechodzącej przez ciebie. I kiedy pozwolisz mocy Ewangelii przechodzić przez ciebie, wtedy staniesz się Ewangelią wychodzącą na jaw, dobra nowina się rozleje dlatego, że będzie wylewać się z ciebie; dlatego została ona umieszczona w tobie, nie tylko dla ciebie, ale dla innych.

„Proś o objawienie, bo Ja wołam do ciebie: ‚Bądź platformą, na której się zamanifestuję, bo postanowiłem ogłosić Moją chwałę’. I wtedy głodny i umierający świat dostanie objawienie, że Ja nie tylko jestem cały i zdrowy, ale tak samo mają się ci, którzy są Moi, i Ja też pragnę, być ich”, mówi Pan, twój Bóg.

„Przyciągnij Mnie do Tych Sytuacji, Które Próbują Cię Wciągnąć do Doliny Lęku”

Następujące słowo prorocze zostało przekazane 3 czerwca 2014 przez Eileen Fisher podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs w stanie Colorado:

Pan mówi: „Dziś wieczorem wylewam na ciebie siłę. Powiedziałbym do tych, którzy upadli na duchu: Bądźcie dobrej myśli, bo Ja pokonałem to wszystko, co was otacza. Bądź dobrej myśli. Bo Ja ciągle powtarzam: ‚Nie lękajcie się, bo oto Ja jestem z wami zawsze, aż do końca czasów’.

„Przyciągnij Mnie do tych sytuacji, które próbują cię wciągnąć do doliny lęku. Przyciągnij Mnie, i kiedy Moja wiara w tobie wzrośnie, wtedy lęk upadnie i osłabnie.

„Niech ta wiara, którą ci dałem, niech ten dar się otworzy w większym stopniu. Wyzwól wiarę, która jest w tobie. Pozwól Mi wziąć tę wiarę, nawet to malutkie ziarno gorczycy, i ogłaszać pomnożenie, bo Ja nie przyszedłem osądzać twojej niewiary. Przyszedłem, aby tego wieczoru świętować twoje ziarno gorczycy. Przyszedłem, aby tego wieczoru powiedzieć ci jak jestem zadowolony z twojej wonności chwały i uwielbienia; bo Ja wiem, że przyszedłeś w posłuszeństwie. Bo Ja znam głębię twojego serca, która mówi: ‚Ale kiedy, Panie? Kiedy? Kiedy?’

ART-LB073MWezwij Mnie jako Tego, który przynosi przełom. Wezwij Mnie jako Tego, który trzyma czas w swoim ręku. Wezwij Mnie jak na początku, Alfę i Omegę. Wezwij Mnie, abym był Tym, który jest Dobrym Pasterzem i bierze swoich podwładnych i spada na ziemię, a potem bierze swoją laskę i przegania wszystko to, co ci się sprzeciwia.

„Niech powstanie Moje Słowo, zmieszane z wiarą. Niech chwała będzie koroną, którą wysyłasz na skrzydłach anioła, aby wróciła do Mnie”, mówi Pan.

„I kiedy przyniesiesz cześć i chwałę Mojemu imieniu, Ja odwrócę tę falę, która chciała cię zatopić i obrabować z twojej wiary, bo Ja przyszedłem dzisiaj jako Ten, który pomnaża. Przyszedłem pomnożyć twoją wiarę, pomnożyć nadzieję, wyciągnąć Moją rękę, aby wziąć wasze złamane serca i trzymać je w Moich rękach, i przynosić uzdrowienie.

„Nakaż falom uspokoić się. Nakaż burzom ustać. Nakaż Pokojowi Zrozumienia przeniknąć te sytuacje, do których nie zostałeś wciągnięty przez burze, abyś stał w centrum pokoju. Mam zamiar dać ci zrozumienie objawienia poznania, bo chcę cię dziś wieczorem ukoronować względami.

„Będę świętować twoją wiarę, i świętować ją z tobą, bo tak jak wzywałeś Mojego imienia, tak zaczniesz mieć oczy otwarte na wielkość twojego Potężnego Boga.

„Chcę weselić się tobą, tak jak ty weselisz się Mną. Czy to nie był Mój pomysł, żeby pójść na wesele? Przyjdź na Wesele Baranka. Szukaj wesela. Szukaj Oblubieńca. Stań się Oblubienicą pełną autorytetu, która wie kim jest w Świątecznym Dniu swego Ślubu. Nie czekaj aż do tego dnia, bo czyż nie powiedziałem w swoim Słowie i nie ogłosiłem: ‚Wszelka moc na Niebie i na ziemi jest dana tobie?’ Wykorzystaj ją dobrze.

„Użyj autorytetu Mojego imienia. Przestań się trząść. Niech demony uciekną. Niech demony drżą. Praktykuj Moje imię. Używaj Mojego imienia i obserwuj zmiany w grze, bo wkroczył Gracz. Ja nie jestem Bogiem, który bawi się sercami swoich ludzi, ale jestem Bogiem, który kieruje do pracy. I na taki czas jak ten, podnoszę ludzi, którzy będą ogłaszać i deklarować nie tylko, że Jezus jest Panem, ale powiedzą również jednomyślnie: „Wykonało się. Jest napisane”. Tak mówi Pan, Bóg twój”.

Eileen Fisher
Eileen Fisher Ministries
Email: eileen@eileenfisher.org
Website: eileenfisher.org

Eileen_Fisher1_150pxEileen Fisher przemawia i usługuje przed wieloma grupami ludzi i ma pragnienie wypełnić nakaz, który Jezus dał nam wszystkim. Eileen usługuje na rekolekcjach, warsztatach, spotkaniach, bankietach i innych specjalnych wydarzeniach. Jest również autorką dwóch najnowszych książek: “Embraced by The Holy Spirit” i “Embracing the Prophetic.” Eileen podróżuje, często jest gościem w TV i naucza w Szkole Proroctwa i Uzdrowienia. Jej mąż Fred nadzoruje służbę i jest administratorem. Fred i Eileen są aktywnymi przywódcami i członkami zarządu Freedom Christian Fellowship Church. Mają zamężną córkę Theresę i czworo wnucząt. Ich syn Michael odszedł do Pana w 1993 roku.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Eileen Fisher – „Pozwól Mi Przyjść i Zamienić w Cud to, co Niemożliwe”

15 Czer

 

Niech Krzyż Wykonuje Swoją Pracę

Następujące słowo prorocze zostało przekazane przez Eileen Fisher 15 kwietnia 2014 podczas jej cotygodniowych spotkań Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

Widzę płonący Krzyż. I Pan mówi: „Kiedy Krzyż działa, to spala ciało. Kiedy Krzyż jest żywy, spala ciało. Kiedy pozwolimy Krzyżowi czynić to, co ma czynić, wtedy wypala cielesność – cielesne marzenia, cielesne ambicje – wszelką cielesność.

„Pochłania wszelką cielesność. Pożera ludzką cielesność nie do poznania, i tak się dzieje z Moją własnością. Pochłania cielesność nie do poznania. Tak, że kiedy Ojciec patrzy w dół, widzi odbicie Jego Syna, i dopiero wtedy je rozpoznaje.

„Niech Krzyż wykonuje swoją pracę. Niech grób zatrzyma to, co spowodowało śmierć, ale niech Duch ożywi to, co jest życiem.

freephoto_grungycross_freeimagesDziękuj Mi za Krzyż; za dzieło Krzyża. Bo jesteście ludem Mojego Krzyża, a Ja z kolei nie jestem krzyżem dla Mojego ludu. Bo Ja niosę twój krzyż, kiedy ty jesteś naznaczony Moim Krzyżem. (Foto via Freeimages)

„Nie odrzucaj Krwi Jezusa. Niech Krew pochłania. Niech Krew będzie tym paliwem, które podtrzymuje ogień Krzyża.

„Niech Duch Żywego Boga pochłonie ciało, aby Mój Duch ożywił i poruszył i posiadł twoją istotę, ale najpierw musi zadziałać Krzyż.

„I niech Mój Krzyż stanie się twoim krzyżem. Wiedz, że Ja także ciebie ukryłem w Moim Krzyżu. Bo twój krzyż jest w Moim Krzyżu, i wróg nie może cię pokonać kiedy klękasz i oddajesz pierwszeństwo dziełu Mojego Krzyża.

„Poczuj Mój Krzyż. Poczuj Moją Krew. One są prawdziwe. Są prawdą. Ja żyję na zawsze, i tak samo żyjesz ty. Twój duch jest wieczny. Niech twój duch w wolności dojrzewa przez dzieło Krzyża. Bo, tak, jest w nim śmierć, ale o wiele ważniejsze jest życie Krzyża.

„Niech Mój Krzyż cię pochłonie. Niech Moje szaty żałobne przemienią cię. Niech Moje szaty sprawiedliwości przenikną ciebie, przez Krew Krzyża”, mówi Pan twój Bóg, w imieniu Jezusa. Amen.

Nie Zadowalaj się Wędrówką po Pustyni Złamania i Rozczarowania

Następujące słowo prorocze zostało przekazane przez Eileen Fisher 22 kwietnia 2014 podczas jej cotygodniowych spotkań Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

Słyszę jak Pan mówi: „Powołałem cię. Powołuję Moje naczynia, te, które nawet są puste; powołuję je żeby przyszły i piły z Mojego Ducha, przyszły, żeby się napełnić świeżością i siłą.

„Bo Mój wiatr wywieje to, co nieświeże, znajome, wygodne, ale wprowadzi nowe rzeczy. Nawet wśród Mojej własności pojawią się tacy, którzy będą się drapać po głowie i zastanawiać: ‚Co to jest?’

„Dowiecie się tego dzięki Mojemu pokojowi, który będzie pośród tego. Dowiecie się tego dzięki instrukcjom prawdy z Mojego Słowa, która je ustanowi. Dowiecie się o tym dzięki obecności Mojego Ducha, który będzie się nad tym unosił i namaszczał to – wypisywał to na waszych sercach. Dowiecie się tego dzięki ożywieniu, które Mój Duch przyniesie waszemu duchowi; bo prawda przyzywa prawdę, tak jak głębia przyzywa głębię.

„Bo teraz rozlega się wołanie wśród Mojego ludu, i brzmi ono: ‚Panie, jesteśmy spragnieni’.

„A Ja powiadam: Przyjdź. Przyjdź. Przyjdź, bo jestem tutaj. Ale musisz się zdecydować, żeby przyjść. Bo Ja już dałem ci Rzekę Życia. A teraz powiadam: Czy będziesz pić z kielicha zbawienia? Czy będziesz pływać w rzece Mojej chwały? Czy wykąpiesz się w rzece Mojego oczyszczenia?

ART-BI003_175px„Czy pozwolisz Mojej wodzie przejąć panowanie nad twoim myśleniem i zmyć nieczyste i negatywne myśli, myśli o gniewie, złości, rozczarowaniu i lęku? Czy pozwolisz Mojej wodzie wejść i zabrać to wszystko, co sprawiało, że przychodziły ci myśli przeciwko Mojemu najwyższemu planowi dla ciebie? Bo Ja jestem czystym i Świętym Bogiem, i chcę mieć czysty i święty lud – napełniony do przelewu Bożą rzeką.

„Przyjdź. Nie pogardzaj tym pragnieniem, ale przyjdź, bo to pragnienie jest zaproszeniem od Mojego Ducha, żeby przyjść. Nie zadowalaj się ociąganiem i wędrowaniem po pustyni złamania i rozczarowania, ale miej twarz jak krzemień i podejdź do Rzeki. Bo Ja także dla ciebie rozdzielę Morze Czerwone; bo Krew Mojego Syna już zwyciężyła to wszystko, co cię nurtuje, ale ty musisz przyjść”.

„Pan Rozdzielił Moje Morze Czerwone”

Następujące słowo prorocze zostało przekazane przez Eileen Fisher 6 maja 2014 podczas jej cotygodniowych spotkań Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

I słyszę jak Pan odpowiada na nasze uwielbienie: „Ludu Mój, jak przyjemnie jest przebywać w chwałach Mojego Umiłowanego. Bo kiedy śpiewacie w bólu, w lęku, w radości, słabości czy sile, to dotyka Mojego serca. Bo Ja pragnę obcować i mieć społeczność z wami, którzy jesteście Moją własnością.

„Wzywam was do przedzierania się przez ciernie. Wzywam was do przedzierania się przez płomienie wroga. I wiedzcie, że przyjdę, tak jak przyszedłem do Mojej własności, i otworzę Morze Czerwone.

ART-LB012M„Tak, nazywam to ‚Morzem Czerwonym’, ponieważ Krew Mojego Syna była czerwona. I kiedy przejdziesz przez Moje ‚Morze Czerwone’, zobaczysz co Mój Syn uczynił. I powiesz: ‚Zaprawdę, Pan – Król Królów – Jezus Chrystus, rozdzielił moje Morze Czerwone’.

„Zrozumiesz, że tylko wróg został pochłonięty. Ja jestem tym samym Żywym Bogiem, który rozdziela morza dzisiaj, wczoraj i jutro.

„Pozwól Mi rozdzielić wszystko to, co występuje przeciw tobie. I pozwól Mi przyjść i stoczyć twoją bitwę. Zaproś Mnie jako Męża Wojny. Pozwól Mi wprowadzić Mój topór wojenny i doprowadzić cię na szczyt prawdy, abyś mógł odpocząć na prawdzie Mojego Słowa.

„Na nowo zaufaj dzisiaj Mojej dobroci. Zaufaj dzisiaj Mojej wierności. Bo jak śpiewaliście, że chcecie być użyci dla Mojej chwały, tak wam odpowiadam, że Ja już zbyt długo byłem używany dla waszej chwały. Bo wy istniejecie jedynie dla Mojej chwały. Czyż nie ogłosiłem i nie powiedziałem: ‚Chwała Pana podnosi wasze głowy’? (Angielska wersja Psalmu 3:4 – przyp. tłum.) I tu nie mamy do czynienia ze zwracaniem się ku ciemności, ale z odwracaniem się od ciemności.

„Pozwólcie Mi wejść jako Królowi Chwały i zamienić w cud to, co niemożliwe, bo wszedł Król Chwały”, mówi Pan panów.

Eileen Fisher
Eileen Fisher Ministries
Email: eileen@eileenfisher.org
Website: eileenfisher.org

Eileen_Fisher1_150pxEileen Fisher przemawia i usługuje przed wieloma grupami ludzi i ma pragnienie wypełnić nakaz, który Jezus dał nam wszystkim. Eileen usługuje na rekolekcjach, warsztatach, spotkaniach, bankietach i innych specjalnych wydarzeniach. Jest również autorką dwóch najnowszych książek: “Embraced by The Holy Spirit” i “Embracing the Prophetic.” Eileen podróżuje, często jest gościem w TV i naucza w Szkole Proroctwa i Uzdrowienia. Jej mąż Fred nadzoruje służbę i jest administratorem. Fred i Eileen są aktywnymi przywódcami i członkami zarządu Freedom Christian Fellowship Church. Mają zamężną córkę Theresę i czworo wnucząt. Ich syn Michael odszedł do Pana w 1993 roku.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net