Archiwum | Lars Enarson RSS feed for this section

Lars Enarson – Pascha

14 Kwi

 

“…Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. (8) Obchodźmy więc święto…” (1 Kor. 5:7-8). “Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, (19) lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.(1 Piotra 1:18-19).

PaschaBiblijne Święta objawiają szczegółowy Ojcowski plan zbawienia ludzkości przez Mesjasza, od jego śmierci na Golgocie jako Baranka Bożego do jego intronizacji w Jerozolimie jako Króla królów i Pana panów. Te Święta są niezwykle ważne dla tych wszystkich, którzy go kochają i pewnego dnia zasiądą z nim na jego tronie jako jego chwalebna Oblubienica.

Pascha jest pierwszym ze Świąt PANA i fundamentem, na którym zbudowane są pozostałe. Od początku apostolska wspólnota wierzących co roku wiernie obchodziła śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Mesjasza w czasie Paschy 14-ego dnia pierwszego miesiąca w Biblijnym kalendarzu tak, jak robił to Jeszua ze swoimi uczniami i jak Żydzi robią to do dziś.

W drugim wieku Biskup w Rzymie zaczął zmieniać ten zwyczaj. Kiedy później próbował to samo wymusić na zgromadzeniach w Azji Mniejszej, tamtejsi biskupi uparcie odmawiali. Znany ojciec kościoła Ireneusz napisał do Biskupa Wiktora w Rzymie i przypomniał mu o wcześniejszych nieudanych próbach Biskupa Anicetusa zaprzestania świętowania Paschy w Azji Mniejszej: “Bo także Anicetus nie mógł przekonać Polikarpa, żeby jej nie obchodził, ponieważ on ją zawsze świętował z Janem, uczniem Pana i resztą apostołów, z którymi był związany.” Polikrates z Azji Mniejszej dodawał: “Wszyscy oni obchodzili Paschę czternastego dnia, według ewangelii, nie odbiegając pod żadnym względem, ale zachowując zasady wiary. – biskupi-moi krewni zawsze obchodzili ją tego dnia, kiedy lud (t.j. Żydzi) odrzucali kwas.”

Dopiero Konstantyn w 4-ym wieku zmusił chrześcijańskich biskupów do zerwania wszelkich powiązań z narodem żydowskim do tego stopnia, że biblijne świętowanie Paschy było zakazane i ostatecznie zostało zastąpione przez chrześcijańską Wielkanoc. Proces ten trwał jednak dość długo. Wielu ludzi jeszcze przez wieki zachowało oryginalne obchody Paschy w dniu określonym w Biblii.

sederJest niesłychanie ważne, żeby pójść dokładnie za świadectwem Ojca, które wydał On o Swoim Synu w Świętach PANA, tak więc nie głosimy innego Jeszuy czy innej ewangelii niż Apostołowie. Żydowski Posiłek Paschalny zwany Seder, jest taki sam dzisiaj jak w czasach Jeszuy i Apostołów, i jest oparty na Bożym przykazaniu z Księgi Wyjścia 12:8, Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. W tym święcie historia Bożego planu zbawienia ludzkości, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, została przedstawiona bardzo wyraźnie, ze skupieniem uwagi na Baranku Bożym.

W Księdze Wyjścia 13:8-9 jest bardzo ciekawy fragment na temat Święta Paschy: W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. (9) I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon Pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Obchodzenie Paschy ma trwać do Wieczności jako znak na naszej ręce i naszym czole. Jeśli mamy na sobie jego znak, przez celebrowanie Paschy w tych dniach, będziemy mieć najlepszą ochronę przeciwko przyjęciu znaku Bestii!

I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. (3) I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka (Obj. 15:2-3)pustynia pascha

Paweł i Pascha

Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. (1 Kor 5:7-8)

Pierwszy List do Koryntian jest jedynym miejscem, w którym zawarte jest szczególne nauczanie o komunii. Jest to także jedyny list, który zawiera wzmiankę o świętowaniu Paschy. To nie jest przypadek, ponieważ obie te rzeczy są ze sobą związane. Bardzo możliwe, że Paweł napisał Pierwszy List do Koryntian częściowo po to, żeby przygotować wierzących w Koryncie i okolicach na właściwe świętowanie nadchodzącego Święta Paschy. Nawiązuje do typowych przygotowań przed Paschą polegających na wyszukiwaniu kwasu i mówi im: “Pozbądźcie się waszego kwasu, a potem obchodźcie Święto!” Sam Jeszua zachęcał nas do świętowania Paschy, kiedy powiedział podczas posiłku paschalnego: “Czyńcie to na moją pamiątkę!” Przyjaciele, zachowujmy to Święto!

Niektórzy ludzie spierają się, że celebrowanie Paschalnego Sederu tyczy się wyłącznie Żydów. Ale w Kolosan 2:16-17 Paweł napisał: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

To, co na pierwszy rzut oka wygląda na stwierdzenie, iż Święta Pana nie są już dla nas w dzisiejszych czasach, a przynajmniej nie są tak ważne, jest tak naprawdę mocną zachętą Pawła do świętowania ich. Werset 17 w grece brzmi dosłownie tak: “które są cieniem rzeczy przyszłych, ale ciałem jest Chrystus.” Zwróć uwagę, że tu nie jest napisane “cień rzeczy, które miały przyjść” jak mówi tłumaczenie NIV, ale “cieniem rzeczy przyszłych” czy “cieniem tego, co nadejdzie.” To wypełni się częściowo już w przyszłości.

Cały ten fragment powinien być przetłumaczony: Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; a ciałem (obiektem rzucającym cień – przyp. tłum.) jest Chrystus.

Ten tekst nie mówi wierzącym z pogan, żeby nie świętowali Szabatu i innych Świąt Pana, ale stanowi mocną zachętę do czynienia tego, ponieważ te Święta są cieniem objawiającym rzeczy, które mają nadejść, a zatem są bardzo ważne. Jedynym sposobem usunięcia cienia jest usunięcie obiektu, który daje cień. Potrzebujemy objawienia, które jest zawarte w Świętach.

Po drugie, Paweł mówi wszystkim poganom, żeby odnośnie obchodzenia Świąt nie pozwolili, aby ktokolwiek ich sądził poza ciałem Mesjasza. Powodem tego jest fakt, że Tora na przykład wyraźnie zabrania świętowania Paschy osobie nieobrzezanej i Paweł nie chciał, żeby to było przeszkodą. Dlatego też podkreślał wcześniej w wersecie 11: “W nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.

Cały fragment w Kolosan 2 jest zachętą Pawła dla wierzących z pogan, żeby obchodzili Święta Pana. Próbuje on powiedzieć, że Święta Pana są nie tylko dla Żydów. Święta należą do tych wszystkich, którzy należą do Wiecznego i są obrzezani przez niego, i nie powinniśmy pozwolić, aby ktokolwiek nas sądził za to, że je obchodzimy, mimo, że nie jesteśmy Żydami. Wszyscy jesteśmy jedno w nim i częścią wspólnoty Izraela. Święta Pana są częścią duchowego dziedzictwa również wierzących z pogan. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.” (Ef 2:19)

Pismo czy Pogaństwo?

Kiedy chrześcijanie mówią, że wolą obchodzić tradycyjne chrześcijańskie święta zamiast Świąt Pana, to ważne jest, aby zrozumieć, że w ten sposób również rezygnują z biblijnego fundamentu na rzecz ludzkiej tradycji. Jest to również bardzo nielogiczne stwierdzenie, że nie powinniśmy obchodzić biblijnych Świąt Pana, a mamy zamiast nich przestrzegać świąt, które zostały ustanowione przez ludzi, już po tym, jak Biblia została napisana. To jest tragiczna pomyłka, która okrada Oblubienicę Mesjasza z ogromu kluczowego objawienia i zrozumienia zarówno naszego zbawienia, jak i „rzeczy przyszłych”, czyniąc ją duchowo okaleczoną i nieprzygotowaną na przyjście Pana. Nadszedł czas, aby powrócić do Pisma Świętego. Święta Pana są dużo ważniejsze niż sobie uświadamia większość chrześcijan, a zwłaszcza teologów.

Wiele, o ile nie większość pogańskich religii w starożytnym regionie Morza Śródziemnego już miała wielkie religijne święta na wiosnę w okolicach Wielkanocy. W jednej z tych religii, Kybele, frygijska bogini płodności, miała małżonka, który twierdził, że urodził się z dziewicy. Był to Attis, który miał umierać i zmartwychwstawać co roku na wiosnę. Religia Kybele przybyła do Rzymu około 200 roku pne i miała swoją siedzibę na wzgórzu Watykańskim.

W większości religii z boginiami takimi jak Ostara i Kybele, istnieje nauczanie, że co roku 25 marca te boginie zachodziły w ciąże za sprawą słońca, jest to nominalna data równonocy wiosennej według starego kalendarza juliańskiego, a rodziły 9 miesięcy później, 25 grudnia. 25 marca obchodzony jest dziś jako święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tutaj możemy naprawdę zastosować Galacjan 4:8-11

Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są; (9) teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? (10) Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.

Eostre była saksońską wersją germańskiej bogini księżyca Ostary, i odpowiada też babilońskiej bogini Isztar. Eostre użyczyła swego imienia anglosaskiej nazwie Wielkanocy – Easter. Jej święto, wypełnione obrazkami królików i jaj, odbywało się w dniu pełni księżyca po równonocy wiosennej, zazwyczaj w czasie Paschy żydowskiej. Nie jest trudno zobaczyć jak pogańskie religie Eostre i Kybele wpłynęły na uroczystości chrześcijańskiej Wielkanocy. Jak ważne jest, aby nie kopiować ewangelii według pogańskich rytuałów i wracać do tradycji związanych z bałwochwalstwem, ale kierować się do biblijnego wzoru!

Upewnij się, że świętujesz biblijny posiłek Paschalny na cześć ofiary Mesjasza, złożonej dla naszego zbawienia! Można łatwo to zrobić w domu z rodziną i przyjaciółmi przy pomocy naszej rodzinnej Hagady.

pascha sederPowinno się jednak przypomnieć, że Pascha była przeznaczona do świętowania w domu, jako wydarzenie rodzinne. W Księdze Wyjścia 12:3-4 jest powiedziane: Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (4) Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ta instrukcja mówi, żeby każda rodzina wzięła baranka. Ten posiłek Paschalny w Górnej Izbie to nie było świętowanie w wielkim zgromadzeniu.

Kilka lat temu, kiedy skończyłem pisać naszą pierwszą Hagadę paschalną, Pan zaskoczył mnie mówiąc: “Dziękuję ci za to, że pomagasz w odbudowie mojej prawdziwej tożsamości!” To Żydowska Pascha, a nie msza, daje nam prawdziwe objawienie tego, kim jest nasz Zbawiciel. To właśnie podczas żydowskiego posiłku paschalnego Jeszua wziął tradycyjny kielich po wieczerzy i powiedział: “…to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.” (1 Kor 11:25). Tam nie było opłatka, ale kawałek przaśnego chleba zwanego macą, i trzymając go w rękach, Jeszua powiedział: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. (Łk 22:19)

pesach

Źródło http://thewatchman.org/en/passover/

===============================================================

Mój Komentarz

Pascha rozpoczyna się dzisiaj, 14.04.2014, po zachodzie słońca.

Jutro pierwsze (z czterech) zaćmienie księżyca. Z tego, co się zorientowałam, to u nas nie będzie widoczne. Poniższa mapka pokazuje gdzie na Ziemi można będzie je obserwować.

path720

 

 

Lars Enarson Golgota – Kiedy, Gdzie i Jak? cz.4

10 Kwi

Część 4

„A gdy przeszli przez Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, wywodząc i wykazując, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Mesjaszem, mówił,  jest Jeszua, którego ja wam głoszę.'” (Dz 17:1-3)

„A do Efezu przybył pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w Pismach.…albowiem skutecznie zwalczał Żydów, publicznie wykazując z Pism, że Jeszua jest Mesjaszem.” (Dz. 18:24,28)

Już stwierdziliśmy, że fundamentem Ewangelii jest to, że Mesjasz umarł za nasze grzechy „według Pism.” Zobaczyliśmy jak daleko tradycja chrześcijańska odeszła od Biblijnego wzoru i poprzekręcała fakty dotyczące tego gdzie i kiedy Jeszua umarł za nasze grzechy. Wielki Tydzień, Wielki Piątek, Niedziela Zmartwychwstania, Kościół Grobu Pańskiego, Via Dolorosa są ludzkimi tradycjami i wymysłami, zmieniającymi Pisma i wiarę, daną świętym raz na zawsze. Jak dowiedzieliśmy się z Pism i z wczesnej historii wierzących w Mesjasza, apostołowie ani nie nauczali, ani nie praktykowali żadnej tradycji chrześcijańskiej. Byli bardzo skrupulatni w trzymaniu się Pism.

Nasze Powołanie do Modlitwy o Odbudowanie

Naszym powołaniem w  Elijah Prayer Army jest modlitwa o zbawienie Izraela. Zostaliśmy powołani do przygotowania drogi dla Mesjasza w mocy i duchu Eliasza, aby Baranek Boży mógł zostać objawiony Izraelowi. Chrześcijańskie tradycje, niestety zasłaniają prawdziwe świadectwo Ojca o Synu, które znajduje się w Pismach, aby Żydzi mogli go rozpoznać. Musimy się modlić, żeby prawda o Mesjaszu, znajdująca się w Pismach, była odbudowana, aby Baranek Boży, który gładzi grzech świata został objawiony Izraelowi. Biblia nakazuje nam:

„Przechodźcie, przechodźcie przez bramy! Gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie drogę! Usuwajcie kamienie! Podnieście sztandar dla narodów. Oto PAN ogłosił aż po krańce ziemi:  Powiedzcie córce Syjonu: ‚Oto nadchodzi twoje zbawienie.'” (Iz 62:10-11)

To ostatnie zdanie można także przetłumaczyć: „Powiedzcie Córce Syjonu: ‚Zobacz, twój Zbawiciel przychodzi!'” Ważne jest to, żeby prawdziwy Zbawiciel był objawiony i przedstawiony Izraelowi. Paweł wyjaśniał Żydom w Tesalonice z ich własnych Pism, Biblii Hebrajskiej, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać i powiedział do nich: ” Ten Jeszua, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem.” W Łuk 3:2-6 czytamy:

„Głos tego, który woła na pustkowiu: ‚Przygotujcie drogę dla Pana. Prostujcie jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona. Każda góra i pagórek będą zniesione. Drogi krzywe staną się prostymi, a nierówne wygładzone. Wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże.'”

Hebrajskie imię Jeszua, które przez grekę i łacinę zostało przeliterowane do imienia Jezus, znaczy „Boże zbawienie.” Celem służby Jana Chrzciciela a także obiecanej odbudowy prawdy w czasach ostatecznych jest to, żeby prawdziwy Zbawiciel, Jeszua, „Boże zbawienie,” został objawiony całej ludzkości, a przede wszystkim Izraelowi. „Albowiem nie wstydzę się ewangelii o Mesjaszu, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy; najpierw Żyda, potem Greka.” (Rzym 1:16) Żeby to się stało, musimy usunąć kamienie ludzkich tradycji, które przesłaniają Boże zbawienie – Jeszuę.

W 2000 roku napisaliśmy naszą pierwszą Haggadę (Porządek Posiłku Paschalnego). Gdy pewnego wieczoru już po północy Lars właśnie ukończył ostateczną redakcję i szedł do łóżka, usłyszał za sobą głos mówiący: „Dziękuję ci za to, że pomagasz mi odbudować moją prawdziwą tożsamość!” To dotknęło go głęboko.

Time Magazine opublikował ostatnio bardzo interesujący artykuł zatytułowany „Future Revolutions 10 Ideas That Are Changing The World.” (10 Rewolucyjnych Pomysłów, Które W Przyszłości Zmienią Świat). Numer dziesiąty na tej liście pomysłów, które zrewolucjonizują dzisiejszy świat był nazwany „Re-Judaizing Jesus.” (Re-Judaizacja Jezusa). Według Time Magazine profesorzy seminariów, teolodzy i pastorzy są dzisiaj zgodni, że: „jeśli [żydowski] kontekst jest dla ciebie niewłaściwy, to z pewnością niewłaściwe jest twoje pojęcie o Jezusie.”

Jeden teologów wypowiadających się w tym artykule oświadcza, że zdaje sobie sprawę z rewolucyjności tego pomysłu, ale uważa, że „znalezienie tego szczególnego dżina jest tak potężne, że on nie ma zamiaru wkładać go z powrotem do butelki (porównanie wzięte z Baśni z Tysiąca i Jednej Nocy – przyp. tłum.). Stwierdza on: ‚zostałeś złapany. Jesteś uzależniony. To spowoduje, że nie będziesz już jej [Biblii] czytał w taki sam sposób.'”

W prawdzie jest zdumiewająca moc. Nawet jeśli była pogrzebana przez 1800 lat, ciągle ma moc, by wydostać się na powierzchnię. Time Magazine właściwie potwierdza proroctwo, które Jeszua wypowiedział dwa tysiące lat temu: „Eliasz istotnie przyjdzie wcześniej i odbuduje wszystkie rzeczy.” (Mt 17:11) Przyjście Mesjasza jest bliskie i powinniśmy trwać w modlitwie o odbudowanie prawdy.

Kiedy widzimy Zbawiciela objawionego w proroczych Pismach w Tanach (ST) nasze serca zaczynają wewnątrz nas płonąć, tak, jak czytamy o uczniach na drodze do Emaus.

„A on rzekł do nich: ‚O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swej chwały?’ I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nom było napisane we wszystkich Pismach. …I rzekli do siebie: ‚Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?'” (Łk 24:25-27,32)

Jak Umarł Jeszua?

Spójrzmy na końcowe pytanie w naszej serii, mianowicie jak Jeszua umarł za grzechy świata. Oczywiście wiemy, że Jeszua został ukrzyżowany. Ale pytanie brzmi: jak go ukrzyżowano?

Tradycyjne chrześcijaństwo przedstawia Jeszuę umierającego na dwóch skrzyżowanych belkach i ten krzyż stał się zasadniczym symbolem wiary chrześcijańskiej. Ale czy Pismo w ten sposób naucza o instrumencie, na którym umarł Jezus? Zajrzyjmy do Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words (Słownik Wyrażeń Nowotestamentowych), który jest prawdopodobnie najbardziej respektowanym tego rodzaju słownikiem w języku angielskim, co tam jest powiedziane o słowie krzyż.

KRZYŻ, KRZYŻOWAĆ stauros NT:4716 oznacza zasadniczo: „pionowy pal albo kołek.” Do niego przybijano przestępców w celu egzekucji. Zarówno rzeczownik jak i czasownik stauroo, „przymocować do kołka lub pala,” początkowo różniły się od kościelnej formy „krzyża” złożonego z dwóch belek. Kształt krzyża ma swoje korzenie w starożytnej Chaldei i był używany jako symbol boga Tammuza (mający kształt mistycznego Tau, inicjału jego imienia) w tym kraju i krajach ościennych, z Egiptem włącznie. W połowie trzeciego stulecia n.e. kościoły odeszły od pewnych doktryn wiary chrześcijańskiej lub je zniekształciły. Aby wzrastać liczebnie, kościelny system apostatów przyjmował do swoich kościołów pogan, ale nie na podstawie odrodzenia przez wiarę, i pozwalał im w większości zachować pogańskie znaki i symbole. Stąd Tau albo T w swojej najczęstszej formie z obniżoną częścią poziomą, zostało zaadoptowane jako „krzyż” Chrystusa. 1

Tradycyjny chrześcijański krzyż, inaczej mówiąc, nie był symbolem chrześcijaństwa od początku. Został zapożyczony z pogaństwa. Greckie słowo “stauros” oznacza pierwotnie, ale nie wyłącznie „pionowy pal lub kołek”, na którym wieszano przestępców. Może wskazywać także na belkę poziomą, zwaną po łacinie “patibulum”, do której przybijano ramiona lub ręce, i do niesienia której zmuszano przestępców przed egzekucją. A także może wskazywać na całe urządzenie do egzekucji, złożone z poziomej belki i pionowego pala.

Jest tu jednak bardzo ważna rzecz godna uwagi. Ta pozioma belka patibulum, była przymocowywana do czegoś, co nie musiało być martwym palem czy kołkiem. W rzeczywistości bardzo powszechnym zwyczajem w Imperium Rzymskim było krzyżowanie przestępców przez powieszenie na zwykłych drzewach. Ojciec Kościoła Tertullian w swojej książce Apologia napisał o Rzymskim prokonsulu Afryki, który ukarał kapłanów Saturna, ponieważ w swojej świątyni składali ofiary z dzieci. Napisał, że prokonsul „wystawił tych kapłanów na widok publiczny, wieszając ich na świętych drzewach otaczających ich świątynię—tyle krzyży ile wymagała tego sprawiedliwość, aby ukarać przestępców.” 2 Zauważ, że żywe drzewa, na których wisieli kapłani nazywa on „krzyżami.”

Z Ewangelii Jana 19:41 wiemy, że Jeszua został ukrzyżowany w ogrodzie, co oznacza, że były tam dostępne drzewa, na których mógłby zostać powieszony. Wiemy także, że jego egzekucja była bardzo pilna. Piłat do ostatniej minuty próbował go uwolnić, a święto Paschy już nastawało. Kiedy ostatecznie pojawił się wyrok śmierci, nie było zbyt dużo czasu, żeby wykopać fundamenty pod trzy ciężkie krzyże. A drzewa były najbardziej dogodnym wyborem.

Apostołowie Wielokrotnie Mówili o Krzyżu jako o Drzewie

Istnieje wiele wskazówek, zarówno w Pismach, jak również w zapiskach wczesnego chrześcijaństwa i tradycji, że Jeszua był ukrzyżowany na zwykłym drzewie. Przede wszystkim w kilku miejscach Pism Apostolskich (NT) widzimy, że krzyż jest nazywany także drzewem.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jeszuę, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie.” (Dz 5:30)

„A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem; jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.” (Dz 10:39)

„Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa, i złożyli w grobie.” (Dz 13:29)

„…on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli….” (1 Ptr 2:24)

Mamy także wyraźne proroctwo z Tory, cytowane przez Pawła w Gal 3:13: „Mesjasz wykupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, gdyż napisano: ‚Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie.'” To proroctwo z Księgi Powtórzonego Prawa nic nie mówi o krzyżu. Mówi o drzewie i użyte jest normalne słowo określające żywe drzewo, tak jak w Rodz 1:11: „Potem Bóg powiedział: ‚Niech ziemia wyda roślinność: rośliny dające ziarno i drzewa na ziemi, które przynoszą owoc i w którym jest ziarno, według swego rodzaju.’ I tak się stało.” (NIV)

Greckim słowem określającym drzewo we wszystkich cytowanych powyżej wersetach jest  xulon, które w Septuagincie jest użyte do przetłumaczenia ec, najpowszechniej stosowanego hebrajskiego słowa oznaczającego żyjące drzewo. Xulon jest użyte także do określenia drzewa życia w Obj 2:7; 22:2,14. Oto co napisano w słynnym Kittel Theological Dictionary:

„Wczesna sztuka chrześcijańska wykazuje bliskie więzi pomiędzy drzewem życia i krzyżem. …W malowidłach nagrobkowych z 2 stulecia po raz pierwszy przedstawione jest jako symbol zwycięstwa nad śmiercią. I potem to się ciągle powtarza. Ta idea, że żywy pień krzyża dźwiga gałęzie i liście jest powszechnym motywem chrześcijańskim w starożytności.” 3

Jak mówi Vine’s Greek Dictionary, tradycyjny chrześcijański krzyż nie był symbolem chrześcijaństwa do połowy 3-go stulecia. Stało się to po wprowadzeniu tego symbolu przez Konstantyna. Przed Konstantynem krzyż Jeszui był w sztuce chrześcijańskiej przedstawiany najczęściej jako żywe drzewo z gałęziami i owocami. Christ Church, mieszczący się w murach Starego Miasta w Jeruzalem jest najstarszym kościołem protestanckim na Bliskim Wschodzie. Został założony, aby służyć pomocą Żydom. W tym budynku nie ma krzyża. Na stole komunijnym krzyż zastąpiono obrazem drzewa życia.

Melito z Sardes napisał: „Tak, jak z drzewa przyszedł grzech, tak również z drzewa przyszło zbawienie”, 4 a Ignatius z Antiochii napisał o wierzących jako „gałęziach krzyża” przynoszących owoc. 5 Zarówno Melito jak i Ignatius przedstawiali krzyż jako zwyczajne żywe drzewo.

Jeszua i Przestępcy Wisieli na Tym Samym Krzyżu

Wreszcie zajrzyjmy do fragmentu w Jana 19:31-33, który dowiedzie bez cienia wątpliwości, że Jeszua musiał być ukrzyżowany na zwyczajnym drzewie. Werset 31 tak został przełożony w NIV Bible:

„Teraz był dzień Przygotowania, a następnego dnia miał być specjalny szabat. Ponieważ Żydzi nie chcieli, żeby ciała pozostawały na krzyżach przez szabat, poprosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ciała.”

To jest bardzo „logiczny” przekład. Ale jest jeden problem. Grecki tekst w tym wersecie nie mówi „krzyże”, ale „krzyż” w liczbie pojedynczej. Dosłownie brzmi to tak: Żydzi i nie chcieli, żeby ciała pozostawały na krzyżu przez szabat.” To znaczy, że trzy ciała wisiały na jednym krzyżu! Jest to możliwe tylko wówczas, gdy krzyż był zwyczajnym drzewem. Tradycyjny krzyż chrześcijański złożony z dwóch belek jest całkowicie wykluczony! Na jednym palu można było powiesić dwóch przestępców, zwróconych do siebie plecami, ale nie trzech.

Ale jeśli krzyż był zwyczajnym drzewem, to wyjaśnia, co napisano w dwóch kolejnych wersetach.

„Przyszli więc żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, który był z nim ukrzyżowany; ale kiedy przyszli do Jeszui i zobaczyli, że już umarł, nie łamali jego nóg.”

Wszystkie ewangelie mówią, że Jeszua został ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami, których miał po swojej lewej i prawej stronie. Ale zauważcie, co tu jest napisane. Pomimo, że Jeszua był ukrzyżowany pośrodku, to żołnierze przyszli do niego na końcu. To wydaje się trochę dziwne, według tradycyjnego obrazu ukrzyżowania z trzema rzymskimi krzyżami jeden za drugim, ale jeśli oni wszyscy byli ukrzyżowani na tym samym drzewie, to ma doskonały sens.

Krzyż, który Jeszua niósł na Golgotę, to było patibulum –  pozioma belka. Całe narzędzie, składające się z poziomej belki i drewnianego pala ważyłoby przynajmniej 200 funtów (ok. 90 kg – przyp. tłum.). Żadna ofiara, która została ubiczowana, nie mogłaby go unieść. Pozioma belka była wystarczająco ciężka.

Kiedy Jeszua przyszedł na Golgotę na Górze Oliwnej, powieszono go na poziomej belce na jednym z drzew, które się tam znajdowały, przy ołtarzu, gdzie ofiary za grzech były spalane na popiół. Tam umarł on za grzechy świata, po południu w czasie żydowskiej Paschy, kiedy w Świątyni zabijano baranki paschalne. Umarł za nasze grzechy dokładnie według Pism.

„Bo zaprawdę Mesjasz, nasza Pascha, został ofiarowany w nasze miejsce. Zatem trzymajmy się tego mocno.” (1 Kor 5:7-8 z ang.)

„On jest ‚tym kamieniem, którym wy, budowniczy, wzgardziliście jako bezwartościowym, a który stał się głowicą węgła.’ Nie ma zbawienia w nikim innym, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni!” (Dz 4:11-12 z ang.)

 

„Przygotujcie Drogę dla PANA”

 


1 Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers.

2 Tertullian, Apologia , Ch 9:2, Translated by Rev. S. Thelwall

3 Kittel, Słownik Teologiczny , Vol V, pp. 40,41

4 Melito z Sardes , Nowy Fragment , III.4

5 Ignatius, Trallians 11

Lars Enarson Golgota – Kiedy, Gdzie i Jak? cz.3

9 Kwi
Źródło: www.thewatchman.org

Część 3

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem—chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Mesjasz za grzechy nasze według Pism, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefie, potem dwunastu.” (1 Kor 15:1-5)

Fundamentem ewangelii jest to, że Mesjasz umarł za nasze grzechy „według Pism.” Teraz będziemy kontynuować badanie kwestii: Gdzie umarł Jeszua?

W części 2 tej serii o Golgocie wspomnieliśmy, że ani jedno z tradycyjnych miejsc w Jeruzalem: Kościół Grobu Pańskiego ani Golgota Gordona nie pasują do opisu „według Pism.” Podaliśmy trzy powody tego, że miejscem ukrzyżowania była Góra Oliwna.

1.Jn 1:29 Jeszua był wypełnieniem ofiar zarządzonych w Torze. Każda ofiara była zawsze składana „przed PANEM”, aby była przyjęta. “Przed Panem” znaczy na wschód od Miejsca Najświętszego.

2.Hebr 9:13-14; 13:10-12 i Liczb 19:4 Beit haDeszen, miejsce, gdzie spalano na popiół ofiary za grzech i czerwoną jałówkę znajdowało się na Górze Oliwnej. Z pewnością nie przenoszono tych zwierząt przez Jeruzalem do jakiegoś miejsca na zachodzie czy północy miasta, za PANEM. Cień i obiekt muszą być zgodne. Hebr 10:1 mówi: „Bo Pismo, zawierając cień dóbr przyszłych…”

3.Liczb 1:2 i Wyjścia 38:26 Golgota pochodzi od hebrajskiego słowa gulgolet, co oznacza „miejsce numerowania,” miejsce, gdzie „głowa” każdego Izraelczyka była liczona przez pobieranie podatku świątynnego. Według Ez 43:21 to miejsce (mifkad) było obok Beit haDeszen na Górze Oliwnej. Lud był zawsze liczony przed PANEM.

4.Mat 27:50-54 i Łuk 23:45-47 Tylko z Góry Oliwnej można było zobaczyć, co się działo w Świątyni, gdy ogromna i gruba zasłona była rozrywana z góry na dół.

W tym tygodniu zbadamy nieco więcej informacji z Pism o tym, gdzie Jeszua umarł, ale także przypomnimy dane z historii dotyczące Góry Oliwnej jako miejsca, gdzie znajdowała się Golgota.

Więcej Dowodów

Już czytaliśmy z Hebr 13:12, że miejsce, w którym umarł Jeszua było zlokalizowane na zewnątrz Jeruzalem. W Jana 19:19-21 zobaczyliśmy, że umarł „blisko miasta.”

„A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: JESZUA Z NAZARETU, KRÓL ŻYDÓW.’ A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jeszua został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”

W tekście greckim w tym fragmencie nie jest właściwie napisane, że Jeszua był ukrzyżowany „blisko miasta”, ale „blisko miejsca miasta.” Co znaczy „miejsce miasta”? W Jn 11:47-48 widzimy, że „miejsce” jest innym słowem użytym do opisania Świątyni. „Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: ‚Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą nam zarówno nasze miejsce jak i nasz naród.” Przekład NIV posiada przypis na marginesie słowa „miejsce,” który mówi: „lub świątynię.” Widzimy, że to samo wyrażenie jest użyte także w kontekście Świątyni w Dz 6:13-14. „Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i Torze. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jeszua z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz.”

Świątynia była zlokalizowana we wschodniej części starożytnego Jeruzalem, gdzie dziś jest Wzgórze Świątynne. Jeśli Jeszua został ukrzyżowany na zewnątrz miasta, ale blisko Świątyni, to oznacza, że musiał  umrzeć po wschodniej stronie miasta na Górze Oliwnej. Tylko na Górze Oliwnej można być na zewnątrz Jeruzalem, ale blisko Świątyni. Kościół Grobu Pańskiego i Golgota Gordona są w pobliżu miasta, ale z dala od „miejsca miasta.” Wnętrze miasta znajduje się pomiędzy tymi miejscami i „miejscem miasta,” to znaczy tym, gdzie stała Świątynia.

Zbadajmy więcej miejsc w Pismach, mówiących o miejscu pochówku Jeszui. W Jn 19:41-42 czytamy, że miejsce ukrzyżowania Jeszui i pochówku były w tym samym rejonie:„A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jeszuę.”

Izajasz 53:9 mówi: „I wyznaczyli mu grób wśród bezbożnych i w śmierci swej był na równi z bogaczem (BT).” Kiedy Jeszua umarł znalazł się tam, gdzie bogacz. Josef z Arymatei, który pochował Jeszuę w swoim własnym grobie, był bogatym człowiekiem. „A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Josef, który też był uczniem Jeszui. Ten przyszedł do Piłata i prosił go o ciało Jeszui. Wtedy Piłat kazał mu je wydać. A Josef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł.” (Mt 27:57-60)

W Marka 15:43 czytamy, że Josef z Arymatei był nie tylko bogatym człowiekiem, ale był także członkiem Sanhedrynu.„Przyszedł Josef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jeszui.”

Każdy, kto jest zaznajomiony z wiarą Żydów wie, że ten sprawiedliwy i bogaty Żyd prawdopodobnie nabył dla siebie grób na Górze Oliwnej. Do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że miejscem numer jeden gdzie chciałbyś być pochowanym, mając dość pieniędzy, jest Góra Oliwna, jak widzimy to nadal w Jeruzalem. W wierze żydowskiej oznacza to, że jesteś „na pierwszej linii” przy zmartwychwstaniu, kiedy Mesjasz postawi swoje stopy na Górze Oliwnej.

W Mat 27:60 jest powiedziane, że grób Josefa był nowym grobem. Ze źródeł historycznych wiemy, że w czasach służby Jeszui zostało wykutych w skałach wiele nowych grobów w południowej części Góry Oliwnej. To jest prawdopodobnie powód Jego słów z Mat. 23:27, bo z miejsca, gdzie przemawiał Świątyni, prawdopodobnie widział te piękne, nowo pobielone groby: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości.” Malowanie grobów na biało służyło dwóm celom: naznaczenie ich, aby ludzie przypadkiem nie stali się nieczyści przez kontakt z umarłym, ale także upiększało je, aby zrobić wrażenie.

Nawet jeśli to nie jest zdecydowany dowód, to przynajmniej sprawia, że Góra Oliwna jest najbardziej naturalną opcją jako miejsce śmierci i pogrzebu Jeszui, bo prorokowano o Mesjaszu, że miał być pochowany z bogaczem, a Josef z Arymatei był zarówno sprawiedliwym jak i bogatym Żydem. Najbardziej naturalnym wyborem dla niego, jako członka Sanhedrynu było wykucie dla siebie nowego grobu na Górze Oliwnej.

Miejsce na Rzymskie Ukrzyżowanie

Poza informacjami z Pisma posiadamy także cenne informacje historyczne dotyczące rzymskiego sposobu krzyżowania przestępców. Nicholas Kokkinos w książce zatytułowanej „The Enigma of Jesus the Galilaean” (Tajemnica Jezusa Galilejczyka) opierając się na źródłach rzymskich i greckich stwierdza, że w wyborze miejsca do ukrzyżowania przestępcy Rzymianie kierowali się trzema głównymi zasadami:

1.Miejscem przestępstwa

2.Miejscem aresztowania

3.Wyniosłościami terenu i/lub skrzyżowaniami dróg

Powodem, który stał za takim wyborem była chęć upublicznienia ukrzyżowania w celu wzbudzenia lęku i respektu, aby ludzi odstraszyć od popełnienia takich samych przestępstw przeciw prawu. Stąd Rzymianie umieszczali napis nad przestępcą, aby ogłosić, co uczynił, o czym czytamy w Jn 19:19-20,

„A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: ‘JESZUA Z NAZARETU, KRÓL ŻYDÓW.’ A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”

Jak miałoby się miejsce przestępstwa do tego wykroczenia?To łatwe pytanie. W Łuk 19:37-38 czytamy: „Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: ‚Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim! Na niebie pokój i chwała na wysokościach!'” Góra Oliwna była miejscem “zbrodni”. To tu przyjął on chwałę tłumów ogłaszających go jako króla.

Arcykapłani i członkowie rady powiedzieli do Piłata: „Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi!”(Jn 19:12). Jeśli musiałby wybrać miejsce poza miastem, znane z popełnienia przestępstwa przez Jeszuę, uznającego się jako króla, wybrałby oczywiście Górę Oliwną. Nigdzie w Ewangeliach nie czytamy o jakiejkolwiek działalności Jeszui poza Jeruzalem, z wyjątkiem terenów na wschód od miasta, na Górze Oliwnej. I tu został on ogłoszony królem.

Gdy miejsce przestępstwa nie miało odpowiedniego położenia dla ukrzyżowania, to następną alternatywą determinującą lokalizację ukrzyżowania przestępcy było miejsce aresztowania. Gdzie aresztowano Jeszuę? W Ogrodzie Getsemane na Górze Oliwnej! „A gdy odśpiewali Hallel, wyszli ku Górze Oliwnej. …Wtedy idzie Jeszua z nimi do miejsca zwanego Getsemane, i mówi do uczniów, ‚Pozostańcie tu, podczas gdy ja pójdę się modlić.'” (Mt 26:30,36)

Po trzecie Rzymianie wybierali wysokie miejsca, widoczne dla możliwie największej liczby osób, zwłaszcza w pobliżu dróg. Nie było miejsca lepiej usytuowanego niż Góra Oliwna. To było oczywiście miejsce położone wysoko i było bardzo uczęszczanym traktem dla wszystkich pielgrzymów przybywających do miasta na to wielkie święto, jak czytamy w Jn 19:20: „A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jeszua został ukrzyżowany: a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”„A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi.” W Mat 27:39 czytamy, że ludzie przechodzili koło tego miejsca:

Zobaczmy wreszcie czwarty możliwy scenariusz, który także wskazuje na Górę Oliwną. W 19 rozdziale Jana czytamy:

„A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno ‚Ukrzyżuj, ukrzyżuj!’ Rzekł do nich Piłat: ‚Weżcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję.’ Odpowiedzieli mu Żydzi: “My mamy prawo, a według naszego prawa on powinien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.’ …A oni wołali: ‚Precz z nim! Precz z nim!Ukrzyżuj go!’ Rzekł do nich Piłat: ‚Króla waszego mam ukrzyżować?’ Arcykapłani odpowiedzieli: ‚Nie mamy króla, tylko cesarza!’ Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową.Wzięli więc Jeszuę i odprowadzli go.” (Jn 19:6-7,15-16)

Zgodnie z tą informacją Piłat powiedział arcykapłanowi i ich sługom, żeby ukrzyżowali Jeszuę. Ponieważ Piłat wiedział, że Jeszua był niezwykle lubiany przez tłumy, oczywiście starał się uniknąć odpowiedzialności za śmierć Jeszui.Powiedziano, że Piłat go wydał arcykapłanowi i ich sługom na ukrzyżowanie, a oni go wzięli i odprowadzili. Jeśli dano by im możliwość wyboru miejsca jego ukrzyżowania, to jedynym miejscem, dokąd by zabrano Jeszuę znajduje się na wschód od Świątyni, poza miastem, na Górze Oliwnej. Gdyby Jeszua popełnił bluźnierstwo, musiałby ponieść śmierć „przed PANEM”, aby wina została usunięta z Ziemi. Czytamy o tym w Liczb 25:4:

„I rzekł PAN do Mojżesza: ‚Zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed PANEM w słońcu, a odwróci się płomienny gniew PANA od Izraela.'”

Góra Oliwna we Wczesnej Tradycji Chrześcijańskiej

Czy są wreszcie jakieś dowody z chrześcijańskich zapisów i tradycji, że Góra Oliwna jest miejscem, gdzie umarł Jeszua? Tak, są. Chociaż Konstantyn przez swoją matkę Helenę w 326 roku oficjalnie ustanowił Kościół Grobu Pańskiego jako miejsce śmierci i zmartwychwstania Jeszui, mamy historyczne zapiski wskazujące, że to Góra Oliwna jest tym miejscem. 

Euzebiusz, najbardziej znany historyk Wczesnego Kościoła, w swoich wcześniejszych pismach wspomina tylko dwa miejsca, które chrześcijańscy pielgrzymi odwiedzali w Ziemi Świętej przed panowaniem Konstantyna. To było Betlejem i Góra Oliwna.1 Oto co Euzebiusz napisał o Górze Oliwnej:

„Wierzący w Chrystusa zgromadzają się ze wszystkich części świata, od dawnych czasów, nie z powodu chwały Jeruzalem, ale …żeby sprawować nabożeństwa na Górze Oliwnej naprzeciwko miasta, dokąd wyemigrowała chwała Pana, kiedy opuściła dawne miasto.”2

Ani jedno słowo nie zostało wypowiedziane o miejscu na zachód od Wzgórza Świątynnego, gdzie ostatecznie zbudowano Kościół Grobu Pańskiego. Chrześcijanie ze wszystkich części świata, według Euzebiusza przychodzili raczej na Górę Oliwną.

 

Euzebiusz napisał później w innej książce, już po tym, jak Konstantyn został cesarzem, że odkrycie przez Helenę „prawdziwej Golgoty” było „sprzeczne z oczekiwaniami.”3Musimy pamiętać, że Euzebiusz, który większość swojego życia spędził w Cezarei, był bardzo dobrze zaznajomiony z historią Ziemi Świętej. Powodem zaskoczenia było to, że żaden chrześcijański pielgrzym nigdy nie odwiedził tego miejsca przed rokiem 326. Według Euzebiusza odwiedzali oni pewną grotę na Górze Oliwnej i tam mieli nabożeństwa. Dr John Wilkinson w swojej książce The Jerusalem Jesus Knew – An Archeological Guide to the Gospels (Jeruzalem Znane Jezusowi – Archeologiczny Przewodnik po Ewangeliach) również wspomina tę grotę.

Oto dlaczego Euzebiusz napisał, że „odkrycie” królowej Heleny było „sprzeczne z oczekiwaniami.” Euzebiusz był osobistym kapelanem Konstantyna i dlatego każde mocniejsze sformułowanie mogłoby spowodować skrócenie go o głowę. Zanim Konstantyn został cesarzem Euzebiusz napisał, że Kościół Boży „został założony na Górze Oliwnej”4 i że to było tam, gdzie znajdowała się jego kwatera główna założona po zniszczeniu Jeruzalem w 70 roku. Górę Oliwną nazwał Nową Górą Syjon.

Istnieje kilka interesujących informacji od chrześcijańskiego pielgrzyma znanego jako Pielgrzym Bordeaux, który przybył do Jeruzalem w roku 333, w czasie, kiedy rozpoczęto budowę Kościoła Grobu Pańskiego. Człowiek ten wspomina w swoim planie podróży, że odwiedził mały pagórek na szczycie Góry Oliwnej. Ku zdumieniu uczonych ogłosił on, że miała tam miejsce transfiguracja (przemienienie) Jezusa. To był oczywisty błąd. Ale interesujący jest najbardziej prawdopodobny powód tego błędu. Łacińskie słowo określające transfigurację to transfigurare, podczas gdy słowem ukrzyżowanie jest transfigere. Ten drogi pielgrzym prawdopodobnie pomylił te słowa ze sobą, ponieważ brzmią bardzo podobnie.5 To jest mocna wskazówka, że chodziło otransfigere (ukrzyżowanie), które miało miejsce na Górze Oliwnej, a nie transfigurare (transfiguracja). Możliwe, że miejscowi chrześcijanie zaczęli mylić te rzeczy po tym, jak królowa Helena odwiedziła Jeruzalem, a cesarz Konstantyn rozpoczął budowę Kościoła Grobu Pańskiego.

Istnieje też cytat z wypowiedzi innego chrześcijańskiego pielgrzyma zwanego Bratem Feliksem Fabri, który odwiedził Jeruzalem i Górę Oliwną w roku 1484. Góra Oliwna w tradycji żydowskiej jest znana jako Góra Światła. Fabri napisał w swoim dzienniku, że jednym z powodów takiej nazwy tej góry było to, że kapłani rozpalali tam ogromne ognisko w celu spalenia ofiary z Czerwonej Jałówki.6 Jak stwierdziliśmy już wcześniej, było to miejsce, gdzie zgodnie z Listem do Hebrajczyków, umarł Jeszua.

Podsumowanie

W następnym tygodniu zbadamy jak Jeszua umarł. Zobaczyliśmy jak daleko tradycja chrześcijańska odeszła od Pism i poprzekręcała fakty dotyczące tego kiedy i gdzie Jeszua umarł za nasze grzechy. Wielki Tydzień, Wielki Piątek, Niedziela Zmartwychwstania, Kościół Grobu Pańskiego, Via Dolorosa i tak dalej, różne chrześcijańskie tradycje są w opozycji wobec Pism i wiary raz na zawsze udzielonej świętym.

Te fałszywe tradycje przesłaniają prawdziwe świadectwo Ojca o Synu. Przyszedł czas, żeby prawda z Pism o Mesjaszu była odbudowana, aby Baranek Boży, który gładzi grzech świata został objawiony Izraelowi.

„Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie drogę, usuwajcie kamienie! Podnieście sztandar nad ludami. Oto PAN ogłosił aż po krańce ziemi: ‚powiedzcie córce Syjonu: ‚Oto nadchodzi twoje zbawienie.'” (Iz 62:10-11)

W części 4 tej serii o Golgocie zbadamy co Pisma mówią o tym jak Jeszua umarł za grzechy świata. 

„Przygotujcie Drogę dla PANA”

 1 
To zostało napisane w roku 303 zanim królowa Helena „odkryła” miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

2 Euzebiusz, Demonstratio Evangelica, Bk VI. Ch. 18

3 Euzebiusz Życie Konstantyna, 3:28

4 Ibid.

5 Ernest L. Martin, Sekrety Golgoty, Associates for Scriptural Knowledge, Portland, OR, 1996

6 Teksty Palestyńskiego Pielgrzyma, Vol VII, pp. 495-499.