Archiwum | Rick Joyner RSS feed for this section

Rick Joyner – Słowo na Rok 2015: Jak Przygotujesz Drogę dla Pana?

6 Sty

 

W każdy Nowy Rok zazwyczaj mówimy ubiegłemu rokowi „Do widzenia!” i „krzyżyk na drogę!” Każdy rok ma swoje wyzwania, ale potem po upływie kilku lat mamy skłonności do pamiętania tylko dobrych rzeczy. Na pewno możemy się cieszyć z jednego – że Pan postanowił zapomnieć wszystkie nasze wyznane grzechy, a pamięta jedynie to, co zrobiliśmy dobrze. Jeśli zamierzamy być jedno z Nim, również będziemy musieli zapomnieć nasze grzechy i nasze niepowodzenia, a pamiętać jedynie dobre rzeczy.

To nie zwiedzenie i to nie jest tak, że nie chcemy uczyć się na swoich błędach. Pamiętamy dobre rzeczy, ponieważ nie zostaliśmy powołani, aby być ludźmi zorientowanymi na porażkę. Zostaliśmy powołani, aby przechodzić „z chwały w chwałę” (zobacz II Koryntian 3:18). Jeśli patrzymy oczami wiary – nie będziemy widzieć niczego poza chwałą.

My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.

zapisywanieTeraz może być dobry czas, żeby zrobić listę 10 najlepszych rzeczy, które przydarzyły ci się w 2014 roku i podziękować za nie Panu. Kiedy to zrobisz, to prawdopodobnie znajdziesz ich o wiele więcej niż dziesięć. W rzeczywistości jeśli naprawdę chodzimy w światłości, to trudne będzie dla nas zamknięcie tej listy, ponieważ jest tak wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni. To naprawdę może pomóc nam wejść w rok 2015, ponieważ wchodzimy w bramy Pana z dziękczynieniem.

2015 powinien być najlepszym rokiem twojego dotychczasowego życia. Co roku oczekujemy, że ten nowy rok będzie lepszy niż poprzedni. Przysłów 4:18 mówi: „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.” To oznacza, że jeśli jesteśmy na właściwej drodze, to nasze życie powinno być coraz jaśniejsze. Jeśli nie jest, to powinniśmy cofnąć się do tego miejsca, gdzie zbłądziliśmy i wejść na właściwą drogę.

To nie oznacza, że nadchodzący rok będzie pozbawiony wyzwań, a może nawet będą one jeszcze większe od dotychczasowych. Jeśli tak, będzie zatem okazja, żeby oglądać większe zwycięstwa niż te dotychczasowe, ponieważ On zawsze „daje zwycięstwo w Chrystusie” (zobacz II Koryntian 2:14) i „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (zobacz Rzymian 8:28). To jest Słowo Boże, które nie może być zawieść, więc jakże możemy iść naprzód ku przyszłości bez wiary i oczekiwań?

Jak Przygotujesz Drogę dla Pana?

Dobrze byłoby cofnąć się i policzyć nasze największe wyzwania w roku 2014, zwracając uwagę na to jak się zakończyły. Niektóre z nich mogą nadal być rozpracowywane, ale jedno jest pewne, jeśli podeszliśmy do wyzwań we właściwy sposób, to zostaliśmy przez nie zmienieni; a według Jakuba, to jest cenniejsze niż złoto i srebro. Bóg jest o wiele bardziej zainteresowany tym, kim się stajemy, niż tym, co zrobiliśmy. Jak zostałeś zmieniony w roku 2014?

Ponieważ skończył się kolejny rok przed końcem tego wieku, jesteśmy o jeden rok bliżej do największych wydarzeń w historii ludzkości – żniwa, które jest końcem tego wieku i głoszenia całemu światu Ewangelii Królestwa. W jaki sposób będziesz więc częścią przygotowania drogi dla Pana? Masz rolę do odegrania, albo cię tu nie będzie.

We wszystkim, co może się nam przydarzyć w naszym osobistym życiu, nastawmy się najpierw na szukanie Królestwa, Pan obiecuje, że zatroszczy się o nas. Postanówmy w tym roku szukać Go i Jego Królestwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a będzie to nasz najwspanialszy rok.

Rick Joyner
MorningStar Ministries
Email: info@morningstarministries.org
Website: morningstarministries.org

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama..

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Rick Joyner – Wielki Nakaz – Czym Jest Dzieło Posługiwania?

13 Wrz

 

Mapa nic nam nie pomoże jeśli nie wiemy gdzie jesteśmy i dokąd chcemy się udać. Zanim osiągniemy nasz cel, musimy po pierwsze wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd się udajemy. Potem można łatwo zrobić następny krok.

 

Zastanówmy się krótko, jak przyszli przywódcy Kościoła są teraz przygotowywani w porównaniu do przywódców z początków Kościoła. Większość seminariów wykonuje dobrą pracę kładąc fundament zdrowej doktryny. Jednakże dzisiejsze służby są budowane głównie na wiedzy i sposobach jej prezentacji, takich jak dobre nauczania i zasady głoszenia. Z pewnością jest to niezbędny element posługi, ale według 4 rozdziału Listu do Efezjan, który mówi o wyposażaniu świętych do dzieła posługiwania, aby być w posłudze Nowego Testamentu potrzeba o wiele więcej.

 

Czym Jest Dzieło Posługiwania?

 

ad5Podstawowe dzieło posługiwania, do którego zostaliśmy powołani jako członkowie Ciała Chrystusa jest, po pierwsze – być dzisiaj przedłużeniem Chrystusa na ziemi. On działa dzisiaj przez swoje Ciało tak jak działał w swoim fizycznym ciele, kiedy chodził po Ziemi. On chce czynić przez swój lud to wszystko, czego dokonywał będąc na Ziemi. (Foto via Wikimedia)

 

Kiedy Jezus chodził po ziemi, nauczał, uzdrawiał chorych i uwalniał jeńców. Uczył swoich naśladowców robić to, co sam robił, a potem ich wysyłał, żeby to czynili. Większość służb w dzisiejszym Kościele opiera się na nauczaniu, jest też trochę dzieł miłosierdzia i niewielu tych, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem.

 

Ci, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem, robią to sami, ale rzadko wysyłają innych, żeby to czynili. Niektórzy robią trochę więcej szkoląc ludzi, jak się modlić o chorych, prorokować i być ewangelistami, do czego zostaliśmy powołani, ale gdzie jest przynajmniej jedno takie miejsce, w którym ludzie są wyposażani we wszystkie te rzeczy i wysyłani do wykonywania całego dzieła posługiwania?

 

Obserwowanie Bożego Działania

 

John WimberJohn Wimber mógł być jednym z najbardziej skutecznych przywódców wyłamujących się z tego modelu, szkolącym i wysyłającym ludzi do dzieła posługiwania. Ruch The Vineyard, który powołał, wywołał szok w Ciele Chrystusa na całym świecie, gdyż tłumy ludzi były nauczane, wyposażane i wyzwalane do wykonywania dzieł, które czynił Jezus. Podczas gdy to się działo, Ruch The Vineyard był najbardziej ekscytującym miejscem na świecie. (Foto via Wikipedia)

 

Spotkania Ruchu The Vineyard wyglądały na bałaganiarskie, gdyż ludzie uczyli się i dorastali podobnie jak było to na spotkaniach prowadzonych przez samego Pana. Jednego nie można było zarzucić The Vineyard, nie było tam nudy. Byłem na więcej niż jednym spotkaniu, podczas którego przychodziła ciężko opętana osoba, krzycząc i miotając się. Ale za każdym razem wychodziła „przy zdrowych zmysłach”, uwolniona.

 

Na wielu spotkaniach doświadczaliśmy niezwykłych cudów. Na The Vineyard była taka łaska od Boga, że przez pewien czas panowało takie poczucie zachwytu i podziwu, które bez porównania było większe niż w świecie rozrywki.

 

Nie ma nic bardziej interesującego niż Bóg i nic bardziej ekscytującego niż oglądanie Go w działaniu. Nie ma nic bardziej nudnego niż religia, i zostaniemy uwolnieni od religii, żeby naśladować Pana, a nie ludzi. Możemy być pewni, że On znowu najlepsze wino zachował na koniec.

 

Rick Joyner

MorningStar Ministries

Email: info@morningstarministries.org

Website: morningstarministries.org

 

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama.

 

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Rick Joyner – Chrześcijański Sposób Postrzegania Świata

26 Lip

 

 

Chrześcijański światopogląd to postrzeganie świata tak, jak go widzi Chrystus. Drogą do jego zdobycia nie jest przyglądanie się światu, lecz patrzenie na Chrystusa i zmienianie się na Jego obraz podczas wpatrywania się w Jego chwałę. Tylko wtedy, kiedy staniemy się jak On w Jego naturze, będziemy zdolni do takiego postrzegania świata jak On. Z tego powodu głównym celem każdego chrześcijanina powinno być oglądanie Pana takiego, jakim On jest, nie takiego jakim chcielibyśmy, żeby był, i trwanie w naszej pierwszej miłości do Niego i w oddaniu Jemu. Widzimy to w II Koryntian 3:17-18:

 

„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”

 

Mamy tu powiedziane, że aby być zmienionymi na Jego obraz, musimy widzieć chwałę Pana z „z odsłoniętym obliczem”. Te zasłony, które nam zniekształcają Jego obraz, zniekształcają także to, w co my mamy być zmieniani.

 

freephoto_eyeslookingup_pixabayWielu ludzi ma zniekształcony obraz Chrystusa i świata, ponieważ nie usunęli swoich zasłon – swoich uprzedzeń, opinii, czy skutków swoich zranień, rozczarowań, odrzucenia czy innych doznanych krzywd. Jeśli mieli trudne życie, wówczas mogą mieć tendencję do postrzegania Pana jako kogoś surowego. Jeśli mieli łatwe życie czy byli zepsuci, wówczas mogą mieć tendencję do postrzegania Go jako osobistego boskiego chłopca hotelowego, który istnieje po to, żeby spełniać ich rozkazy. (Foto via Pixabay)

 

Jedność Różnorodności

 

Apostoł Paweł napisał do Koryntian, że nadal są cieleśni, ponieważ były wśród nich podziały. Niektórzy twierdzili, że naśladują Pawła, niektórzy Piotra, niektórzy Apollosa, a niektórzy Chrystusa. Chociaż może się wydawać, że naśladowanie Chrystusa jest prawidłową odpowiedzią, to Paweł skarcił ich wszystkich, dlatego, że używali tego jako podstawy do podziału. W miarę dojrzewania, zobaczymy, że Paweł przedstawił ważny aspekt Chrystusa, i że Piotr, Apollos i inni robią to samo.

 

To dlatego Paweł nie powiedział, że on ma umysł Chrystusa, ale stwierdził: „Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej (w ang. Mamy umysł Chrystusa – przyp. tłum).” (zobacz I Koryntian 2:16). Żaden pojedynczy człowiek nie może mieć umysłu Chrystusa, ale kiedy zejdziemy się razem, wówczas mamy Jego umysł. Kiedy zaczniemy to dostrzegać, zrozumiemy, że ewangelista wpatrujący się w chwałę Pana, który jest Ewangelistą, przejawia ten aspekt Chrystusa. Ktoś inny wpatruje się w chwałę Pana jako Nauczyciela, zostaje dzięki zmieniany w nauczyciela, objawiając ten Jego aspekt. Kiedy dorośniemy do tego, żeby to zobaczyć, dostrzeżemy, że ta jedność, do której zostaliśmy powołani w Ciele Chrystusa nie jest jednością konformizmu, ale jednością różnorodności.

 

Z tego powodu, dojrzali chrześcijanie czują ekscytację, kiedy spotykają się z innymi, którzy mają inną perspektywę Chrystusa niż oni sami, ponieważ mogą wtedy otwierać swoje serca i uczyć się od nich. W ten sposób ręka nie może powiedzieć nodze: „Nie potrzebuję cię”, ale zaczynamy widzieć, jak różne części ciała pasują do siebie i są niezbędne.

 

Zmieniony na Jego Obraz

 

Jak mówi I Koryntian 13:12, widzimy tylko częściowo, nasze poznanie jest częściowe i prorokujemy po części, więc nikt nie ma całego obrazu, dopóki nie nauczymy się łączyć tego, co mamy z tym, co mają inni. Musimy także to robić po to, żeby widzieć Chrystusa i patrzeć Jego oczami. To oczywiście wymaga pokory. A ponieważ Bóg okazuje łaskę pokornym, więc wszyscy powinniśmy dążyć do pokory.

 

ART-LB079MNaszym podstawowym celem jest widzieć Pana takiego, jakim jest i zmieniać się na Jego obraz tak, aż będziemy widzieć Jego oczami i rozumieć Jego sercem. Nie można widzieć Pana takiego, jakim jest i nie kochać Go bardziej, ponieważ On jest miłością. Kochanie Boga i chodzenie w Jego miłości jest ostatecznym celem, spełnieniem i radością jaką możemy mieć na tej ziemi. Nie będziemy widzieć nikogo i niczego we właściwy sposób dopóki nie będziemy mieć Jego miłości do nich. To dlatego mamy powiedziane w Filipian 1:9:

 

„I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.”

 

Prawdziwe poznanie, czy właściwe poznanie i rozeznanie będzie udziałem tylko tych, których miłość jest obfita czy wzrastająca. Nie poznamy nikogo, czyli nie będziemy mieć właściwego rozeznania jego osoby, jeśli go nie kochamy. Jeśli Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby go odkupił na Krzyżu, to Jego prawdziwi naśladowcy będą także tak kochać świat, żeby składać swoje życie za jego zbawienie. Nasza ofiara w tej sprawie nie jest dla pokuty, ale po to, żeby zamanifestowało się pojednanie z Chrystusem.

 

Rick Joyner

MorningStar Ministries

Email: info@morningstarministries.org

Website: morningstarministries.org

 

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net