Noe Leon – Pre-paruzja – Czarny koń

25 kwi

Ten artykuł jest czwartym z serii artykułów dotyczących duchowych wydarzeń — wyprorokowanych przez Pana w Mateuszu 24 — które już mają miejsce przed przyjściem Syna Człowieczego. Ten artykuł opowie o manifestacji czarnego konia Apokalipsy w dniach ostatecznych.

 

 

Koń klęski głodu

W Mateusza 24:7 Pan mówi:

 

„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.(Mateusz 24:7)

 

W naszych dwóch poprzednich artykułach zobaczyliśmy, że pierwsza połowa tego wersetu odnosi się do białego konia Apokalipsy i że słowo „mór” wskazuje na czerwonego konia. Teraz skupimy się na słowie „głód” i przestudiujemy który koń Apokalipsy się do niego odnosi:

 

„I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.” (Objawienie 6:1-8)

 

Z wersetów 5 i 6 jasno wynika, że kiedy Pan mówił o „głodzie” w Mateusza 24:7, to proroczo wskazywał na czarnego konia. Kiedy pojawia się czarny koń, wychodzi duchowy rozkaz: „Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj” (w6).

 

Słowo „denar” zostało przetłumaczone z greckiego słowa denarion; tak nazywała się srebrna rzymska moneta, która według Mateusza 20:2-13 była równoważna dziennemu zarobkowi robotnika. Gdyby to przeliczyć na wynagrodzenie dzisiejszego pracownika zarabiającego $1500 miesięcznie pracując 5 dni w tygodniu, to denarion wynosiłby około $68.

 

Słowo „miarka„, które pojawia się w Objawieniu 6:6 zostało przetłumaczone z greckiego słowa choinix, które odpowiada około 1 litrowi (czy 1 kwarcie). Gdyby zatem Objawienie 6:6 brać dosłownie, mogłoby to znaczyć, że 1 kwarta ziarna pszenicy byłaby sprzedawana po US$68 a 1 kwarta jęczmienia po około US$23. To znaczy, że pojawienie się czarnego konia doprowadziłoby do ograniczeń podaży pszenicy i jęczmienia, nie wpływając na zaopatrzenie w oliwę i wino. Jednakże musimy to zrozumieć w Duchu, a w tym celu trzeba najpierw poznać duchowe znaczenie pszenicy, jęczmienia, oliwy i wina, które są wspomniane w Objawieniu 6:6.

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Noe Leon – Pre-paruzja – Czerwony koń

22 kwi

Ten artykuł jest trzecim z serii artykułów dotyczących duchowych wydarzeń — wyprorokowanych przez Pana w Mateuszu 24 — które już mają miejsce przed przyjściem Syna Człowieczego. Ten artykuł mówi o manifestacji czerwonego konia Apokalipsy w dniach ostatecznych.

 

 

Biały koń

W Mateusza 24:7 Pan stwierdza:

 

„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.(Mateusz 24:7)

 

W naszym poprzednim artykule mówiliśmy o znaczeniu pierwszej połowy tego wersetu. W kolejnych trzech artykułach będziemy się dzielić o znaczeniu każdego z tych trzech słów wspomnianych przez Pana pod koniec tego wersetu: głód, mór i trzęsienia ziemi.

 

Kiedy studiowaliśmy każde z tych słów, Duch zaczął nalegać, żebyśmy porównali je z trzema ostatnimi końmi Apokalipsy wspomnianymi w Objawieniu 6:

 

„I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.(Objawienie 6:1-8)

 

W naszym poprzednim artykule Pan skłonił nas do napisania o „białym koniu”. Kiedy pisałem ten artykuł, był taki moment, kiedy odczułem, że za dużo mówię o tym białym koniu. Jednakże mój naturalny umysł nie był zdolny w tamtym czasie dostrzec tego, że pierwsza część Mateusza 24:7 jest w zasadzie proroczym odniesieniem do białego konia, pierwszego konia Apokalipsy. Te trzy słowa w końcowej części tego wersetu odnoszą się do pozostałych trzech koni.

 

Fakt, że Pan poświęcił pół wersetu pierwszemu koniowi (w przeciwieństwie do pojedynczych słów o pozostałych trzech koniach) oznacza, że „namaszczenie” pierwszego konia przenika przez trzy pozostałe konie. Innymi słowy, pierwszy koń służy jako duchowy „temat”, w kontekście którego działają pozostałe 3 konie.

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ,

Noe Leon – Pre-paruzja – Zawirowania wewnętrzne

18 kwi

Artykuł opublikowany w oryginale 19 grudnia 2004

 

Ten artykuł jest drugim z serii artykułów traktujących o duchowych wydarzeniach — wyprorokowanych przez Pana w Mateusza 24 — które już się dzieją, poprzedzając przyjście Syna Człowieczego.

 

 

Naród przeciwko narodowi?

W Mateusza 24:7 Pan stwierdza:

 

„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.(Mateusz 24:7)

 

Ten werset wypełnił się w sensie dosłownym w pierwszej połowie 20-ego wieku. W tym czasie świat był wciągnięty w dwa największe konflikty militarne w historii ludzkości: I wojnę światową pomiędzy rokiem 1914 a 1918, i II wojnę światową pomiędzy1938 i 1945 rokiem. Potem w 1948 roku odrodził się naród Izraela, który wcześniej zniknął na jakieś 1900 lat.

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

 

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.