Steve Shultz – „UJAWNIANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Na Całej Ziemi!”

27 Aug

 

 

„Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI!”

Słowo Prorocze opublikowane pierwotnie 2 kwietnia 2015:

W tym tygodniu zobaczyłem (w wizji) boisko piłkarskie, które wyglądem przypominało boisko szkolne, z trybunami dla widzów tylko po jednej stronie. Grały dwa zespoły, jeden po stronie lewej, drugi po prawej.

Kiedy toczyła się gra, wszystko wyglądało normalnie. Sędziowie od czasu do czasu opuszczali chorągiewki nakładając kary, kiedy jeden czy drugi zespół został przyłapany na łamaniu zasad gry w sferze litery i ducha. Widzowie przypatrujący się grze nie podejrzewali, że dzieje się dużo więcej rzeczy „nielegalnych czy niewłaściwych”, a sędziowie rzadko interweniowali nakładając normalne kary.

Po przeciwnej stronie boiska, bez widocznego powodu, znajdował się duży, brązowy, zwykły budynek. Nagle otworzyły się drzwi i wybiegli stamtąd mężczyzna w garniturze i ładnie ubrana kobieta, prosto na boisko w czasie gry. Oboje pokazywali chorągiewkami, że nakładają karę i głośno gwizdali gwizdkami. Sędziowie i widzowie byli kompletnie zaskoczeni. Pojawili się ochroniarze, którzy usunęli „intruzów” i wznowiono grę.

Nagle, w tym samym brązowym budynku, otworzyły się duże drzwi, przez które wybiegło około 4-5 osób, ubranych w różne ubrania, od hydraulika i piekarza do lekarza i pielęgniarki, wszyscy wbiegli na boisko z chorągiewkami pokazując kary i jednocześnie gwiżdżąc gwizdkami.

freephoto_whistleblowers_250pxWreszcie oni także zostali usunięci i gra została wznowiona do czasu, aż w brązowym budynku otworzyło się wiele drzwi, z których wybiegły na boisko setki mężczyzn, kobiet i dzieci, z chorągiewkami wskazującymi kary i głośno używając gwizdków. Ten dźwięk był ogłuszający. Zrobiło się takie zamieszanie, że gra została przerwana.

Sędziowie byli zupełnie bezradni i nie wiedzieli co robić. Ich czas się kończył. Ich własna GRA SIĘ KOŃCZYŁA!

CO MÓWI DUCH:

Słyszałem jak Duch mówi: „Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI! Przygotuj się, bo wszystko, co ukryte zostanie objawione!”

Potem Duch zaczął wykładać plan Boga:

freephoto_whistle1_200pxOn wypuszcza na ziemię posłańców ujawniających nieprawidłowości, najpierw kilku, potem więcej, w na końcu całe tłumy, i wszelka ukryta korupcja, której dopuszcza się wiele osób – „Od PRZECIĘTNEGO DOMU do KOŚCIOŁA, od MINISTERSTW do BIAŁEGO DOMU” – zostanie objawiona w całości.

W moim duchu wiedziałem, że kiedy ci Posłańcy zostaną wypuszczeni, będzie to dobry czas dla KAŻDEGO Z NAS, żeby działać roztropnie, prowadząc życie w pokucie, w wierności w małych rzeczach, ponieważ Bóg ma zamiar ZAGWIZDAĆ NA SWOIM GWIZDKU i WYPUŚCI SWOICH POSŁAŃCÓW, I ZAKOŃCZY TĘ GRĘ.

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

Steve_Shultz_2014__3d_150pxSteve Shultz jest Założycielem The Elijah List, największej strony internetowej poświęconej służbie proroczej. Steve Shultz miał swój pierwszy sen proroczy w 1984 roku i w latach 1980-ych i 1990-ych spędził dużo czasu ucząc się słuchać głosu Bożego. Jego pierwsza książka „Can’t You Talk Louder, God (Boże, Czy Nie Możesz Mówić Głośniej?)” dotyczy głównie jego drogi proroczej. W 1994 Bóg uwolnił go do prorokowania do innych, co robi do dziś. W 1997 zaczął publikowanie The Elijah List, która teraz dociera do wielu setek tysięcy czytelników poprzez stronę internetową, ale także emaile, Facebook i Twitter. Kiedy Steve usługuje proroczo, jego celem jest nie tylko zachęcanie innych tym darem proroczym, ale też szkolenia ich w obfitości łaski i miłosierdzia danych nam przez Jezusa Chrystusa. Powiada, że „Usługiwanie innym bez dosięgania ich PROROCZĄ ŁASKĄ i DOBROCIĄ PANA, nie byłoby wcale zabawne!” Steve jest od 37 lat mężem Derene; mają 3 dorosłych dzieci i jednego wnuka.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Noe Leon – 4 fronty wojenne (Część 1)

21 Aug

W tej serii artykułów, będziemy badać 4 rodzaje duchowych frontów, do walki w których będzie wezwana Boża resztka wierzących, często jednocześnie. Te 4 fronty (wymienione przez Boga w Księdze Objawienia 10:11) będą się manifestować w miarę postępów w twoim duchowym chodzeniu z Bogiem.

 

 

Potężny anioł dni ostatecznych

W Objawieniu 10 Duch Boży stwierdza:

 

„I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;” (Objawienie 10:1)

 

Zwróć uwagę, że ten potężny anioł, który schodzi z nieba jest „odziany w obłok„. To wskazuje na „obłok świadków” z Hebrajczyków 12:1, który, jak widzieliśmy wcześniej, wskazuje na wierzących, którzy złożyli swoje życie w ofierze zielonego konia, i którzy, podobnie jak Elizeusz, umarli nie oglądając spełnienia Bożej Obietnicy. Są oni wierzącymi, którzy zrozumieliciemną i pochmurną stronę” namaszczenia, czyli tę stronę namaszczenia, która wzywa nas do umierania i doświadczenia Szeolu ze względu na innych. Słowo „odziany” w wersecie 1 to tłumaczenie greckiego słowa periballo, które dosłownie znaczy „rzucić dookoła„, jak wtedy, kiedy „zarzucasz” na siebie szatę; periballo pojawia się w wersecie 43 następującego fragmentu, przetłumaczone jako „usypią … wokół”:

 

„A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, (42) mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. (43) Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. (44) I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.” (Łukasz 19:41-44)

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Noe Leon – Wieczerza Pańska

19 Aug

Pytanie

Jakie głębsze znaczenie kryje się za spotykaniem się po domach na pamiątkę Naszego Pana Jezusa Chrystusa przy łamaniu chleba na pamiątkę Jego Ciała, które zostało zranione dla nas i Jego przelanej za nas Krwi?

Odpowiedź

To jest posiłek

Akt łamania chleba na pamiątkę śmierci Pana jest znany w wielu miejscach jako „komunia święta” czy „wieczerza Pańska”. Tradycyjnie w większości kongregacji na świecie dokonuje się tego aktu raz w miesiącu podczas niedzielnego nabożeństwa; niektóre kongregacje robią to częściej, inne rzadziej. Podczas tej ceremonii rozdawane są małe naczynka z sokiem wraz z chlebem pokrojonym w malutkie kromeczki, i każdy członek zgromadzenia ma wziąć jeden mały kawałeczek chleba i mały kubeczek wina (czy soku winogronowego). Następnie wyznaczony członek kongregacji odczytuje fragment z 1 Koryntian 11:23-30, a wszyscy czekają na instrukcję, kiedy można umieścić ten kawałeczek chleba w ustach i polecenie, żeby szybko wypić wino czy sok. Wszystko odbywa się w podniosłym tonie i każdy czuje się po tym akcie bardziej duchowy.

 

Problem w tym wszystkim polega na tym, że wieczerza Pańska została zamieniona w sztywną ceremonię, w której większość wierzących nie rozumie Bożych intencji odnośnie znaczenia tej wieczerzy. Początkujących informuję, że Pismo nigdzie nie przedstawia wieczerzy Pańskiej jako jedzenia małych kawałeczków chleba i picia malutkich porcyjek wina lub soku. Pismo przedstawia ją jako prawdziwą kolację, t.j.- normalny posiłek, gdzie ludzie jedzą prawdziwe jedzenie i piją prawdziwe wino. Wyraźnie potwierdzają to wersety przed i po tych, które są tradycyjnie odczytywane.

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.