Noe Leon – Wierzący w Trakcie Przebudzenia

18 Mar

Ten artykuł omawia pewne cechy charakterystyczne, które będą przeważały u wierzących w całym Ciele Chrystusa podczas przebudzenia w dniach ostatecznych, które nadchodzą. Po tym jak skończy się konflikt pomiędzy prawdziwym duchem proroczym a obecnym matriarchatem pastoralnym, zostanie utorowana droga dla nowego Kościoła, w którym wierzący zamanifestują Boży potencjał, który jest w nich.

Kościół oparty na sądzie 

Po opisie konfrontacji proroka z pastorem w rozdziale 31 (opisanej w poprzednim artykule), prorok Izajasz, pod namaszczeniem Ducha stwierdza:

“Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować.” (Izajasz 32:1)

Jak już powiedzieliśmy w poprzednim artykule, ten werset mówi o Kościele zjednoczonym pod panowaniem Jednego Króla, Króla Jezusa, ale objawia także, iż Kościół dni ostatecznych będzie rządzony przez sprawiedliwość (t.j.- “prawość”) i sąd. Kościół dni ostatecznych nie będzie polegał na leworęcznej łasce i błogosławieństwach, a raczej na praworęcznej prawdzie i sądzie.

“Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Mateusz 6:33)

Zwróć uwagę, że Izajasz 32:1 mówi o królu panującym w sprawiedliwości, co odpowiada “Królestwu Bożemu i Jego sprawiedliwości ” z Mateusza 6:33. Zauważ także, iż Izajasz 32:1 mówi o “książętach” panujących według prawa. Kim są ci “książęta”? Żeby na to odpowiedzieć, musimy zajrzeć do następującego fragmentu:

“Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. (25) A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. (26) I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. (27) Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. (28) Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo (w ang. jako książę) walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. (29) A Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: Dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. (30) I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. (31) A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. (32) Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.” (Rodzaju 32:24-32)

W powyższym fragmencie, Jakub był już bardzo zamożnym człowiekiem, który zrozumiał, że potrzebuje Bożego błogosławieństwa (w.26). Zwróć uwagę, że Jakub nie uważał swojego naturalnego bogactwa za “błogosławieństwo”. Przeciwnie, nawet by o nie nie prosił. Był gotów walczyć z Bogiem i zobaczyć Go twarzą w twarz, narażając się na śmierć, gdyż żaden człowiek nie może ujrzeć Bożego oblicza i żyć (Wyjścia 33:20 ). Przed ostatecznym “pobłogosławieniem” Jakuba, Bóg dotknął jego stawu biodrowego i “zwichnął” mu go, sprawiając, że Jakub wyszedł z tej walki kulejąc. Tej pamiętnej nocy Jakub stanął wobec chwały Bożego Oblicza (2 Koryntian 4:6), i umarł, w sensie duchowym, bo umarło jego uzależnienie od ludzkiej pomysłowości i siły. Dotykając tego zagłębienia w jego udzie, Bóg pokonał moc największej masy mięśniowej w organizmie człowieka, właśnie w udzie, i stał się on słabą istotą, zależną od Boga. Wystawiając się  na obecność  chwały Bożej, Jego Sądów i na śmierć, Jakub został przemianowany na “Izraela” i ogłoszony “księciem” u Boga (w.2 ). Do takich książąt odnosi się Izajasz 32:1. Są nimi wierzący, którzy zmagają się z Bogiem i są gotowi wystawić się na obecność chwały Bożej i Jego sądów, i umrzeć, aby zostać wskrzeszonymi do nowej duchowej natury. Książęta w Kościele dni ostatecznych, którzy są wierni, nie stronią od Bożych sądów, ale pragną ich tak bardzo, że Bóg może kształtować ich na Swoje podobieństwo. Ci wierzący będą uprawnieni do “panowania według prawa”, jak oświadcza Izajasz 32:1. Kościół dni ostatecznych będzie więc pełen wiernych, duchowych “książąt”, którzy będą wyzwalać słowa sądu poprzez swoje modlitwy, a poprzez swoje życie będą ustanawiać sprawiedliwość Bożą wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. Sądy te nie zostaną ustanowione przez legalistyczne przepisy kościelne. Te sądy są duchowe i będą wyzwalane przez tych, którzy mają gorliwość w sprawiedliwości i sądach Boga, i którzy pragną spełnienia się następujących słów proroczych:

“Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego! (2) Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego! (3) Chlubcie się imieniem jego świętym, Niech raduje się serce szukających Pana! (4) Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! (5) Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego. (6) Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego! (7) On jest Panem, Bogiem waszym, Prawa jego na całej ziemi.” (Psalm 105:1-7) 

Zwróć uwagę, że powyższy fragment wyraża radość wobec Bożych sądów wypełniających Ziemię, a nie z powodu materialnych Bożych błogosławieństw pełnych kont bankowych. Zauważ także, iż wzywa nas do szukania Jego oblicza (w.4), nawet mimo, że Sam Bóg ogłosił, że ci, którzy ujrzą Jego oblicze – umrą (Wyjścia 33:20). Bóg jest bardziej zainteresowany wierzącymi, którzy są gotowi umrzeć dla siebie i poznać Jego twarz niż wierzącymi, którym wystarczy poznać to, co mogą dostać z Jego rąk. Ci, którzy pragną spotkania twarzą w twarz z Jego świętą i sprawiedliwą naturą będą “książętami”, którzy w dniach ostatnich będą panować według prawa. Zauważ też, że Izajasz 32:1 nie mówi, że będą “panować w sposób umilający życie i poprawiający samopoczucie”.

Naprawdę męski Kościół

Po wersecie Izajasza 32:1, Duch Boży ogłasza:

“Bo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią; jako strumienie wód na miejscu suchem, jako cień skały wielkiej w ziemi upragnionej.” (Izajasz 32:2 BG)

Mówiąc “mąż”, powyższy fragment stwierdza, że każdy oddany wierzący w Kościele dni ostatecznych będzie miał te 4 cechy (słowo “mąż” tutaj jest podobne do zwrotu “na mężczyznę”, które wskazuje na to, że każdy członek danej grupy posiada pewne cechy). Słowo “mąż” w oryginale hebrajskim Izajasza 32:2 to isz אִישׁ, które wskazuje na cechy “męskie”. Oczywiście, to nie znaczy, że fizyczne kobiety są wyłączone z tego fragmentu. Tu chodzi o to, że odnosi się ono do wierzących, którzy chodzą w duchu w przeciwieństwie dduszy. Jak już dzieliliśmy się wielokrotnie w poprzednich artykułach, Biblia łączy cechy męskie z duchem, a żeńskie z duszą. Jak już dzieliliśmy się w poprzednim artykule, służba apostolska, prorocza i ewangelisty są służbami “męskimi”, które karmią ducha, podczas gdy posługi duszpasterskie i nauczycielskie są “żeńskimi” służbami, które karmią duszę. Po zniesieniu matriarchatu pastoralnego w Kościele, Ciało Chrystusa zostanie wystawione na silne oddziaływanie apostolskiego, proroczego i ewangelizacyjnego namaszczenia, sprawiając, że Ciało Chrystusa będzie pełne wierzących (męskich i żeńskich), którzy będą przejawiać cechy isz אִישׁ, t.j.- męskie w duchu…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/rvvlblvr.htm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: